Potvrdenie o poistení v nezamestnanosti treba mať z danej krajiny EÚ

0 509
TASR/Michal Svítok
Ilustračné foto.

Bratislava – Pri ukončení pracovného pomeru v zahraničí je potrebné vyžiadať si potvrdenie o období poistenia v danej krajine. Poistenci, ktorí pracovali a ukončili pracovný pomer v členskej krajine EÚ, EHP a Švajčiarsku a chcú si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, potrebujú potvrdenie PD U1.

Bez tohto potvrdenia im Sociálna poisťovňa nemôže dávku priznať. Dokument potvrdzuje obdobie poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte. Ak ho žiadateľ o dávku nepredloží, požiada oň Sociálna poisťovňa príslušnú zahraničnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia. Zvyčajne sa tým však výrazne predĺži lehota vybavenia dávky v nezamestnanosti, a to niekedy aj nad zákonom stanovenú lehotu, čiže o viac ako 60 dní.