Posudkoví lekári posúdili v 1. polroku 14.560 žiadostí o invalidný dôchodok

0 1093
Ilustračné foto. TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 20. augusta (TASR) – Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne (SP) v 1. polroku 2015 posúdili na základe žiadosti o invalidný dôchodok zdravotný stav 14.560 osôb.

S mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (MPSVZČ) viac ako o 40 % bolo celkovo uznaných 11.887 invalidít (81,6 %). Z tohto počtu malo MPSVZČ určenú viac ako o 70 %, a teda poberá plný invalidný dôchodok v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 3094 žiadateľov o dávku. Invalidita nebola posudkovým lekárom uznaná v 2683 prípadoch, žiadatelia nespĺňali zdravotné potrebné kritériá.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím na uznanie invalidity s MPSVZČ o viac ako 40 % boli na prvom mieste choroby svalov, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, na druhom mieste nádory a na treťom duševné poruchy a poruchy správania.

Podľa pohlavia boli u mužov rovnako na prvom mieste choroby svalov, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, ale na druhom mieste prevládali duševné poruchy a poruchy správania a na treťom mieste choroby obehovej sústavy.

U žien boli tiež na prvom mieste choroby svalov, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva, ale na druhom mieste prevládali nádory a na treťom mieste duševné poruchy a poruchy správania. Najvyšší počet uznaných invalidít bol vo vekovej skupine 50 – 60 rokov.

V rámci kontrolnej činnosti poberateľov invalidných dôchodkov posúdili v 1. polroku 2015 posudkoví lekári pri kontrolnej lekárskej prehliadke 27.562 poberateľov invalidného dôchodku. V 24.562 prípadoch bola naďalej uznaná invalidita s rovnakou MPSVZČ ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu bolo percento MPSVZČ zvýšené v 1950 prípadoch. Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu poberateľa dávky bolo percento MPSVZČ znížené v 823 prípadoch. Invalidita bola zrušená v 227 prípadoch.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.