Poslankyne OĽaNO-NOVA chcú odstrániť diskrimináciu starobných dôchodcov

0 1123
Ilustračné foto. TASR

BRATISLAVA – Diskriminačný stav v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov by sa mal odstrániť. Navrhujú to opozičné poslankyne z hnutia OĽaNO-NOVA Erika Jurinová, Soňa Gaborčáková, Silvia Petruchová a Anna Verešová. Na nadchádzajúcu schôdzu, ktorá sa začne v utorok 14. júna, parlamentu predložili návrh novely zákona o sociálnom poistení.


„Cieľom predloženého návrhu zákona je odstránenie diskriminačného stavu v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov u osôb, ktoré do 31. decembra 2003 poberali starobný dôchodok a boli povinne dôchodkovo poistené z titulu svojho zamestnania,“ priblížili poslankyne v dôvodovej správe s tým, že podľa doteraz platných predpisov za toto obdobie nemajú tieto osoby nárok na zvýšenie starobného dôchodku a odvedené sociálne odvody sa im ani nezapočítali.

Navrhujú preto týmto dôchodcom ešte raz zvýšenie starobných dôchodkov prepočítať. „Navrhujeme spätné prepočítanie zvýšenia starobných dôchodkov pre osoby, ktoré do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku boli z titulu postavenia poistenca povinne dôchodkovo poistené,“ priblížili poslankyne.

Súčasné znenie zákona o sociálnom poistení, ktorý je účinný od 1. januára 2004, totiž priznáva nárok na zvýšenie dôchodku aj pre tých dôchodcov, ktorí súčasne pracujú a poberajú dôchodok. Právnou normou sa zakotvilo, že poistencom, ktorým vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred účinnosťou nového zákona, čiže pred 1. januárom 2004, a ktorí nepoberali počas vykonávania zamestnania starobný dôchodok, vznikol nárok na zvýšenie tohto dôchodku.

„Nový zákon o sociálnom poistení však nemyslel na zvýšenie starobných dôchodkov pre starobných dôchodcov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, a ktorí v období do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku súčasne pracovali a mali povinnosť platiť si povinné dôchodkové poistenie,“upozornili opozičné poslankyne. Zároveň dodali, že obdobie, počas ktorého si platili povinné odvody do dôchodkových fondov, sa im v skutočnosti nikde nepremietlo a v porovnaní s pracujúcimi dôchodcami po 1. januári 2004 sú tieto osoby diskriminované.