Poslanci za KDH navrhujú výhodnejšie úvery na bývanie pre učiteľov

0 567
TASR/Jozef Ďurník

Bratislava – Výhodné úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na kúpu bytu, ale aj nájomné byty pre učiteľov presadzujú poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH Pavol Abrhan a Martin Fronc. Novelou zákona o ŠFRB, ktorú predkladajú na septembrovú schôdzu parlamentu, chcú zvýšiť atraktivitu a sociálne možnosti pedagógov, odborných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov.

Poslanci navrhujú rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu požiadať fond na podporu bývania o pôžičku na kúpu bytu s dlhšou lehotou splácania a výhodnejším úrokom. Vzhľadom na aktuálny stav verejných financií a pomalú tendenciu nárastu platov učiteľov vnímajú možnosť zvýhodnenej pôžičky na bývanie ako povinnosť spoločnosti vo vzťahu k učiteľom.

„Je prianím zákonodarcu, ako aj celej spoločnosti, aby učiteľské povolania neboli len poslednou voľbou mladých ľudí pri ich rozhodovaní sa o svojej budúcnosti, a preto je potrebné poskytnúť týmto učiteľom aj možnosť jednoduchšieho alebo inak povedané výhodnejšieho úveru na kúpu bytu,“ zdôvodňujú svoj zámer kresťanskí demokrati.

Učiteľom chcú dať zároveň možnosť prenajať si byt od štátu reprezentovaného napríklad obcou, a to s pomerne nižšími nákladmi, aké sú ponúkané na komerčnom trhu. Na jednej strane to podľa nich pomôže menším obciam, aby tak pritiahli učiteľov do svojich škôl, a na druhej strane ponúkne učiteľom výhodnejšie podmienky aj napriek rôznym nákladom na bývanie v rozličných častiach Slovenska.

„Je preto namieste predpokladať, že predkladaný návrh zákona i prostredníctvom nájomných bytov pre učiteľov zvýši sociálny status učiteľov i atraktivitu tohto povolania, a tak v konečnom dôsledku pomôže k lepšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu detí a mladých ľudí,“ domnievajú sa Abrhan s Froncom.

Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2016.