Poslanci ukončili prvý rokovací deň novelou o platobných službách

0 517
TASR/AP

Zavedenie nových bezpečnostných opatrení pri platbách či rýchlejšie prijímanie inovácií v oblasti platobných služieb. Tieto zmeny má priniesť eurosmernica PSD 2, ktorá sa má transponovať do právneho systému prostredníctvom novely zákona o platobných službách. Na záver prvého rokovacieho dňa 21. schôdze ju prišiel do parlamentu predstaviť minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Novela zákona má podľa slov Kažimíra prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Dôvodom úpravy je podľa rezortu financií aj dynamický nárast využívania elektronických služieb, mobilných platieb a smernica má prispieť aj k rozšíreniu platobných služieb o nový druh.

„Cieľom smernice je tiež zavedenie nových prvkov, ktoré majú uľahčiť používanie elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb. Zaviesť sa majú aj nové bezpečnostné opatrenia za účelom zmierňovania rizík v oblasti bezpečnosti platieb,“ uviedol Kažimír.

Smernica má prispieť aj k posilneniu práv spotrebiteľov a zvýšiť ich informovanosť. „Cieľom smernice je i zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre poskytovateľov platobných služieb, vrátane možnosti vstupu nových hráčov na trh platobných služieb, a tým prispieť k vytvoreniu zdravého konkurenčného prostredia v tejto oblasti,“ zdôvodnil rezort financií.

Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v stredu (11.10.). Pokračovať budú v diskusii o ďalších návrhoch z dielne rezortu financií. Na rad príde novela zákona o bankách, ktorá prešla zmenami vo finančnom výbore v parlamente. Do novely sa presunulo ustanovenie z novely zákona o dani z príjmov, ktorým sa má zaviesť daňový bonus na zaplatené úroky. Zvýhodnenie má byť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Naďalej si budú toto zvýhodnenie môcť uplatniť ľudia vo veku najmenej 18 a najviac 35 rokov. Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok.