Ponuky miest v štátnej službe bude možné nájsť na jednom mieste

0 984
Ilustračné foto. TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 2. júna  – Personálne procesy v štátnej službe majú byť efektívnejšie a transparentnejšie. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) začína projekt Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS). Pôjde o centralizáciu údajov najmä na účely riadenia ľudských zdrojov v tejto sfére.

„Zavedenie tohto systému prispeje k rozvoju e-Governmentu a umožní realizovať komplexnú reformu štátnej služby,“ avizuje riaditeľka projektovej kancelárie NASES Michaela Balážová.

Agentúra upozornila, že od 1. júna sa už uchádzači o štátnu službu môžu prihlasovať na výberové konania aj elektronicky cez open.slovensko.sk. Všetky výberové konania teda možno nájsť na jednom webovom sídle.

Prostredníctvom CISŠS sa štátni úradníci aj verejnosť môžu informovať o vyhlásených výberových konaniach či o ich výsledkoch. Výberové konanie v štátnej službe tak podľa NASES získa iný rozmer. Prejaviť sa to má najmä na zvýšení kvality a jednotnosti procesov elektronických výberových konaní a na znížení nákladov na jedného prijatého štátneho zamestnanca.

„Vybudovanie systému prispeje k zvýšeniu kvality a dostupnosti elektronických služieb pre občanov. Štát zase získa analyticko-strategický nástroj na efektívne riadenie ľudských zdrojov,“ doplnila Balážová.

Reformný zámer Úradu vlády SR, ktorý pokrýva aj projekt CISŠS, bol schválený v auguste 2016. Koncom mája tohto roka riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra odobril štúdiu uskutočniteľnosti.

Analýzy odhadujú náklady na vybudovanie systému na 4,9 milióna eur s DPH. Konečnú cenu projektu však podľa NASES určí až pripravovaná verejná súťaž. Jednotlivé funkcionality systému budú nabiehať postupne, plne funkčný má byť v roku 2020.

Nový systém výberového konania bude mať navyše výhody najmä pre tých občanov, ktorí budú používať pri prihlasovaní sa na vyhlásené výberové konanie občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom.