Zdravotnícky záchranár v záchrannej zdravotnej službe

  0 89

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2922313

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2017-06-02 09:53:23

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Zdravotnícky záchranár

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

  Popis práce

  Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v ZZS ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo rýchlej zdravotnej pomoci, vykonáva samostatne:

  – odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
  – sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov,
  – vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu v rozsahu získaného vzdelania,
  – zabezpečuje poraneného v polohe s prihliadnutím na povahu zranenia, zabezpečuje priechodné dýchacie cesty a s prihliadnutím na zdravotný stav osoby zaisťuje neodkladnú kardiopulmonálnu resuscitáciu,
  – vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
  – zaisťuje periférny žilový vstup, podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového prístupu,
  – nepretržite sleduje a zabezpečuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou a umieraním,
  – podáva kyslíkovú liečbu inhaláciou,
  – používa automaticky a poloautomaticky externý defibrilátor,
  – vykonáva vyčistenie dýchacích ciest,
  – odoberá biologický materiál v prípade potreby,
  – odoberá kapilárnu krv na stanovenie hladiny glykémie,
  – ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
  – zavádza žalúdočné sondy,
  – zavádza močový katéter u žien,
  – odvádza prekotný pôrod,
  – vykonáva prvé ošetrenie novorodenca,
  – ošetruje rodičku,
  – pri hromadných nešťastiach do príchodu lekára s príslušnou špecializáciou koná podľa § 2 odst. 1 Vyhl.MZ SR č. 321/05 Z.z., najmä pri
  a) život zachraňujúcej kardiopulmonálnej resuscitácii , intubácii a riadenom dýchaní, defibrilácii pomocou poloautomatického defibrilátora a podávaní liekov do endotracheálnej kanyly,
  b) aplikácii všetkých druhov liekov stanoveným spôsobom,
  c) prekotnom pôrode, ošetrení rodičky a novorodenca po pôrode,
  d) katetrizácii močového mechúra u detí a mužov,
  e) malých chirugických zákrokoch,
  f) podávaní transfúzie a krvných derivátov,
  g) zavádzaní pažerákovej kompresívnej sondy
  Ďalej:
  – vypisuje záznam o poskytnutí pomoci a dokumentáciu o zásahu na predpísanom tlačive,
  – vedie evidenciu opiátov a aplikuje ich v zmysle platných predpisov.
  – neustále prehlbuje svoju kvalifikáciu v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi o vzdelávaní,
  – stará sa o prevádzkyschopnosť a hygienu všetkých prístrojov, nástrojov a zariadení vo vozidle RLP alebo RZP, hlási prípadné poruchy, nedostatok liekov a ŠZM, zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti, používa ochranné pracovné prostriedky, pridelený pracovný odev a obuv, dodržuje štandardné pracovné postupy, aktívne navrhuje svojmu nadriadenému prípadné vylepšenia a rešpektuje pokyny nadriadeného.

  Požiadavky na uchádzača

  výhodou aspoň 1 rok praxe

  ukončené SZŠ odbor ZZ / SZŠ odbor ZZ s PŠŠ (urgent) / ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa odbor UZS / II. stupeň Mgr. s PŠŠ (urgent)

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  – zázemie nadnárodnej spoločnosti
  – zamestnanecké benefity
  – príjemné pracovné prostredie
  – možnosť ďalšieho vzdelávania

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite prosím svoj životopis spolu s motivačným listom na nižšie uvedený e-mail.

  Súčasne si vyhradzujeme právo kontaktovať výlučne uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za pochopenie.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
  Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

  Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
  Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
  Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
  Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
  Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  ASAP

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • stredoškolské s maturitou
  • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa

  Názov spoločnosti

  skupina Falck SK

  Charakteristika spoločnosti

  Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
  Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

  Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
  Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
  Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
  Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
  Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

  Počet zamestnancov spoločnosti

  1000

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Nemocnice, ambulantná lekárska činnosť, ostatná zdravotná starostlivosť

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk