Vieš komunikovať v poľskom, v ruskom, v anglickom, v maďarskom alebo v nemeckom jazyku? (telefonický operátor/-ka)

    0 24

    ID ponuky v systéme profesia.sk

    Zdroj: www.profesia.sk