Technik pre tepelnú energetiku

  0 218

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  1871991

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2015-03-05 07:40:05

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Energetik
  • Inžinier údržby
  • Obsluha energetických zariadení
  • Servisný technik
  • Technik

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Elektrotechnika a energetika

  Popis práce

  Výroba a distribúcia tepelnej energie na prípravu TÚV a ÚK.
  Zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky tepelno-energetických zariadení, spoľahlivosť a hospodárnosť prevádzky.
  Sledovanie termínov a zabezpečenie vykonania odborných skúšok a prehliadok vyhradených technologických zariadení.
  Zabezpečenie odstránenia porúch a havárií strojnotechnologických zariadení.
  Zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov v tepelnej energetike podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších zmien a predpisov.
  Dodržiavanie technických noriem o plynových kotolniach STN 06 0830 a STN 07 0703.
  Sledovanie dodávok jednotlivých druhov energií – zemný plyn, elektrická energia, voda.
  Dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny, platných predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

  Požiadavky na uchádzača

  technický typ, zodpovednosť, flexibilita, schopnosť samostatne riešiť zverené úlohy, organizačné schopnosti

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady pre výkon práce.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Služby pre bývanie, spol. s. r. o. Trenčín sa zaoberá výrobou, rozvodom a predajom tepla a teplej úžitkovej vody najmä pre komunálnu sféru a zabezpečuje správu domového a bytového fondu v osobnom vlastníctve.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  dohodou

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa

  Názov spoločnosti

  Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín

  Charakteristika spoločnosti

  Služby pre bývanie, spol. s. r. o. Trenčín sa zaoberá výrobou, rozvodom a predajom tepla a teplej úžitkovej vody najmä pre komunálnu sféru a zabezpečuje správu domového a bytového fondu v osobnom vlastníctve.

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Iné služby

  Znalosti

  • Administratívne a ekonomické znalostirnrn
  • Hospodárska korešpondencia – základy
  • Počítačové znalosti – používateľrnrn
  • Microsoft Excel – pokročilý
  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk