Signalista

  0 141

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  3130784

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2017-07-13 14:17:32

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Vedúci dopravy

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Manažment

  Popis práce

  Zabezpečovanie dopravnej cesty pre vlaky a posun pomocou ústredne, miestne a ručne stavaných výmen, výkoľajok, návestidiel. Sledovanie návestidiel a dávaných návestí a jazdy vlakov. Obsluha oznamovacích a zabezpečovacích zariadení a ich kontrola, obsluha koľajových bŕzd. Vedenie dopravných záznamov. Prehliadka a prevádzkové ošetrenie výhybiek v pridelenom obvode.

  Požiadavky na uchádzača

  technické prdpoklady

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  Cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov aj rodinných príslušníkov, pravidelné lekárske prehliadky hradené zamestnávateľom, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v DDS Stabilita a.s., životné poistenie pre zamestnancov – Dynamik Ž – generali poisťovňa a.s., sociálny fond, výplata najneskôr k 12. dňu v mesiaci, príplatky a mzdové zvýhodnenia za pracovnú pohotovosť, prácu nadčas, nočnú prácu, za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a v nedeľu ( nad rámec zákona), poskytnutie príplatku za ubytovanie v sume 200 eur na dochádzku do zamestnania do zamestnania vzdialeného 150 a viac km od miesta trvalého bydliska

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Voľné 1 pracovné miesto v Železničnej stanici Plaveč.
  Záväzok zotrvania v pracovnom pomere na dobu 1 roka.
  Pred uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu absolvovanie vstupnej lekárskej prehlidky a psychologického vyšetrenia.
  Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti formou internátneho kurzu v rozsahu 142 hodín teoretickej prípravy, 80 hodín výcviku pred odbornou skúškou, minimálne 14 striedavých denných a nočných zmien pred odbornou skúškou.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  ŽSR, ako manažér infraštruktúry, zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a riadením dopravy na dráhach prostredníctvom svojich vnútorných organizačných jednotiek pôsobiacich na celom území SR.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  Ihneď

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • stredoškolské s maturitou

  Názov spoločnosti

  Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

  Charakteristika spoločnosti

  ŽSR, ako manažér infraštruktúry, zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a riadením dopravy na dráhach prostredníctvom svojich vnútorných organizačných jednotiek pôsobiacich na celom území SR.

  Počet zamestnancov spoločnosti

  1000 a viac zamestnancov

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Doprava, logistika

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk