Samostatný referent

  0 302

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2088271

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2015-04-20 09:22:51

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Administratívny pracovník, referent

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Administratíva

  Popis práce

  komunikuje s klientmi fondu vo vzťahu k poskytovaniu pôžičiek v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vykonáva evidenciu žiadostí o pôžičku, kontroluje predložené žiadosti o pôžičku, komunikuje s fakultami, resp. vysokými školami/ univerzitami vo vzťahu k poskytovaniu pôžičiek v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vedie evidenciu dlžníkov v informačnom systéme fondu, ako i v spisových materiáloch v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vedie evidenciu vyplatených pôžičiek a splátok pôžičiek; úročenie dlhu v nadväznosti na odklady splátok pôžičiek v informačnom systéme fondu v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vedie evidenciu zostatkov pôžičiek a splatenia pôžičiek klientov v rozsahu svojej pôsobnosti,
  dáva vedúcemu oddelenia podnety a návrhy na úpravu a aktualizáciu informačného systému fondu, ako aj na riešenie operatívnych problémov a otázok,
  pripravuje návrhy na schválenie pôžičky žiadateľom v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vypracováva zmluvy o pôžičke pre schválené žiadosti o pôžičku, vedie evidenciu podpísaných zmlúv o pôžičke v IS v informačnom systéme fondu, ako i v spisových materiáloch v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vypracováva dohody o splátkach, súhlas s odkladom splátok, upomienky a ďalšie dokumenty súvisiace so správou pôžičiek klientov / dlžníkov fondu, vrátane aktualizácie príslušných údajov pre klientov v rozsahu svojej pôsobnosti,
  zabezpečuje výplatu pôžičiek na prvom stupni (prvostupňové odsúhlasenie výplaty pôžičiek v systéme elektronického bankovníctva pred potvrdením správnosti vyplácaných pôžičiek zo strany vedúceho oddelenia) pre klientov v rozsahu svojej pôsobnosti,
  podieľa sa na predkladaní návrhov vnútorných predpisov, ako aj iných dokumentov súvisiacich s činnosťou fondu,
  pripravuje podklady pre výročnú správu fondu v rozsahu svojej pôsobnosti,
  vykonáva ďalšie činnosti v zmysle pokynov vedúceho oddelenia a riaditeľa

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

   flexibilná pracovná doba,
   sociálny program,
   zaučenie

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Samostatný referent pre pôžičky poskytované podľa §10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
  (pôžičky pre študentov na vysokých školách v SR)
  Fond na podporu vzdelávania

  Požiadavky na zamestnanca
  – požadované vzdelanie:
   úplné stredné vzdelanie, resp. vysokoškolské vzdelanie,
   vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru výhodou,
  – znalosti
   počítačové znalosti: MS Word, MS Excel – pokročilý.
  – požadovaná prax:
   nepožaduje sa, vhodné aj pre absolventa.

  Základné informácie o Fonde na podporu vzdelávania
  Stručná charakteristika
  Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond, ktorý poskytuje pôžičky vysokoškolským študentom, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom v školstve a študentom doktorandského študijného programu. Detailné informácie o činnosti fondu nájdete na www.fnpv.sk alebo na Facebooku.

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
  Poskytovanie pôžičiek

  Informácie o výberovom konaní
  V prípade, ak Vás možnosť pracovať vo Fonde na podporu vzdelávania zaujala, pošlite nám Váš komplexný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a motivačný list najneskôr do 22. 4. 2015 elektronicky na adresu pavol.kucmas@fnpv.sk.

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 28. 4. 2015.
  Dovoľujeme si upozorniť všetkých záujemcov, že na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.
  Zároveň Vás prosíme, aby ste v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. vyjadrili svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek vysokoškolským študentom, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom v školstve a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  01.05.2015

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • stredoškolské s maturitou
  • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
  • vysokoškolské II. stupňa
  • študent vysokej školy
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa

  Názov spoločnosti

  Fond na podporu vzdelávania

  Charakteristika spoločnosti

  Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek vysokoškolským študentom, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom v školstve a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

  Počet zamestnancov spoločnosti

  15

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Iné neuvedené oblasti

  Znalosti

  • Počítačové znalosti – používateľ
  • Microsoft Excel – pokročilý
  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk