Samostatný odborný referent/zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

  0 90

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  3238967

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2017-11-10 13:36:44

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Samostatný referent

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Štátna správa, samospráva

  Popis práce

  zabezpečuje odbornú správu registratúry v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
  – metodicky usmerňuje odbornú správu registratúry na Správe rezerv, v prípade zmeny legislatívy a organizačnej štruktúry ústredia zmeny a dodatky interných noriem,
  – zabezpečuje vedenie úplnej a presnej evidencie všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich zo Správy rezerv alebo Správe rezerv doručených,

  Požiadavky na uchádzača

  Samostatnosť v rozhodovaní, časový manažment, cieľavedomosť a tvorivosť, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, komunikačné a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, schopnosť poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, odolnosť voči záťaži, rýchlosť a správnosť výkonu, schopnosť tímovej práce.

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Zoznam požadovaných dokladov
  1. motivačný list
  2. profesijný životopis,
  3. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
  Požadované doklady posielajte elektronicky na nižšie uvedenú adresu.
  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  dohodou

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa

  Názov spoločnosti

  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

  Charakteristika spoločnosti

  Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami

  Počet zamestnancov spoločnosti

  100-149 zamestnancov

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Štátna správa, verejná správa a samospráva

  Znalosti

  • Počítačové znalosti – používateľ
  • Microsoft Excel – pokročilý
  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk