Projektový manažér II.

  0 263

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2071129

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2015-04-02 15:16:02

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Elektrotechnický inžinier
  • Elektrotechnik
  • Projektový manažér

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Elektrotechnika a energetika
  • Manažment

  Popis práce

  • riešenie žiadostí zákazníkov vyžadujúcich zásah do distribučnej sústavy (DS);
  • stanovovanie podmienok pripojenia odberného miesta (energetického zariadenia) do DS;
  • tvorba technických zadaní pre investície spoločnosti;
  • zabezpečovanie dodávateľov pre vlastné investície;
  • príprava, koordinácia a kontrola dodávaných diel v každej etape;
  • preberanie zrealizovaných diel do majetku spoločnosti;
  • povoľovanie pripojenia energetického zariadenia do DS;
  • manažovanie pripojenia obnoviteľných zdrojov energie a povolenie pripojenia do DS.

  Požiadavky na uchádzača

  Požiadavky:
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania (silnoprúd);
  • odborné vedomosti:
  o Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z.,
  o vyhláška č. 508/2009 Z. z. min. § 22,
  o Stavebný zákon č. 50/1976 Z. z.,
  o znalosť príslušných zákonov, vyhlášok a STN noriem,
  o znalosť problematiky chodu distribučnej sústavy (DS),
  o znalosť prvkov používaných v DS,
  o výpočty chodu siete;

  • vodičský preukaz skupiny B;
  • prax v oblasti výstavby a realizácie energetických stavieb vítaná.

  Počítačové znalosti – používateľ:
  • MS Word – pokročilý,
  • MS Excel – pokročilý,
  • Auto CAD – mierne pokročilý,
  • Microstation – mierne pokročilý.

  Osobnostné predpoklady:
  • technické myslenie,
  • komunikačné zručnosti,
  • schopnosť práce pod tlakom,
  • schopnosť tímovej spolupráce,
  • zodpovednosť,
  • flexibilita,
  • iniciatíva,
  • kreativita.

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis, spolu s motivačným listom v slovenskom jazyku najneskôr do 16.04.2015 na uvedené kontaktné údaje:

  • email: kariera@sse-d.sk
  • resp. poštou na adresu:

  Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
  sekcia Ľudské zdroje
  Výberové konanie
  Pri Rajčianke 2927/2
  010 47 Žilina

  Do predmetu e-mailovej správy, alebo na obálku, či priamo v žiadosti pri písomnom styku, UVEĎTE NÁZOV POZÍCIE, o ktorú sa uchádzate „PROJEKTOVÝ MANAŽÉR II.“.
  Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vhodných kandidátov na obsadzovanú pracovnú ponuku budeme kontaktovať najneskôr do 14 pracovných dní od ukončenia zverejnenia pracovnej ponuky.

  V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z. z. si Vás dovoľujeme upozorniť, že zaslaním Vášho životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania nám poskytujete súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov za účelom tohto výberového konania.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre cca 735 700 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí.
  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. vznikla 8. apríla 2006.
  Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je distribúcia elektriny. Za účelom riadneho výkonu tejto činnosti však spoločnosť vykonáva taktiež ďalšie aktivity, ako napr. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, projektovanie elektrických zariadení, inžinierske činnosti a pod.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  dohodou

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa

  Názov spoločnosti

  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

  Charakteristika spoločnosti

  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre cca 735 700 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí.
  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. vznikla 8. apríla 2006.
  Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je distribúcia elektriny. Za účelom riadneho výkonu tejto činnosti však spoločnosť vykonáva taktiež ďalšie aktivity, ako napr. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, projektovanie elektrických zariadení, inžinierske činnosti a pod.

  Počet zamestnancov spoločnosti

  1169

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Výroba, prenos a rozvod elektriny

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk