Programový manažér pre Stážový program

  0 184

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2079572

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2015-04-14 09:18:35

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Administratívny pracovník, referent

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Administratíva

  Popis práce

  – samostatné zabezpečovanie činností súvisiacich s vybranými prioritami EK v oblasti podpory MSP a vedenie súvisiacej agendy;
  – vypracovávanie a predkladanie návrhov nových projektov/ programov/aktivít/služieb a identifikovať možnosti podpory pre oblasť malého a stredného podnikania;
  – riadenie, administratíva, implementácia, reporting; monitoring, evaluácia realizovaných projektov/programov/aktivít;
  – vypracovávanie požadovanej dokumentácie (návrhy zmlúv, dodatky zmlúv, finančné výkazy, procesné manuály, používateľské príručky, programové výkazy a pod.) a správy;
  – spolupráca a komunikácia s partnermi a zainteresovanými stranami;
  – príprava obsahu programu, podporných služieb a nástrojov na podporu nositeľov inovatívnych nápadov s potenciálom založenia startupu, a už existujúcich malých a stredných podnikateľov s rastovým potenciálom;
  – príprava a aktualizácia implementačných a procesných manuálov a používateľských príručiek;
  – administrácia a implementácia programu, služieb a nástrojov;
  – definovanie a implementácia metodiky hodnotenia programu a výkonnosti cieľových skupín;

  Požiadavky na uchádzača

  – aktívne ovládanie ďaľšieho cudzieho jazyka výhodou;
  – skúsenosti s implementáciou medzinárodných alebo národných programov výhodou;
  – znalosti z oblasti projektového manažmentu výhodou;
  – znalosti o miestnom a regionálnom podnikateľskom prostredí s dôrazom na sektory MSP výhodou;
  – všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ;
  – plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
  – zodpovednosť, precíznosť, kreativita;
  – schopnosť práce v tíme, vysoké pracovné nasadenie;
  – samostatnosť, flexibilita;
  – pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2015, perspektíva opätovného predĺženia po jeho skončení ;

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  – dynamická práca v mladom kolektíve;
  – odborný rast;
  – účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
  – flexibilný pracovný čas;

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ spolu so žiadosťou a motivačným listom na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 24.04.2015.
  K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
  „Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zak. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
  Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Slovak Business agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  asap

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské III. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa

  Názov spoločnosti

  Slovak Business Agency

  Charakteristika spoločnosti

  Slovak Business agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Iné neuvedené oblasti

  Znalosti

  • Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – aktívne
  • Počítačové znalosti – používateľ
  • Microsoft Access – pokročilý
  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk