Informačný špecialista/informačná špecialistka

  0 85

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  3282258

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2018-01-09 13:59:51

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Knihovník

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

  Popis práce

  – zabezpečovanie všetkých činností spojených s knižnicou a zodpovednosť za knižničný fond
  – návrhy a realizácia grafického spracovania publikácii, správ, letákov, a pod.
  – spracovávanie podkladov k činnosti organizácie od jednotlivých útvarov organizácie,
  – navrhovanie, vykonávanie a usmerňovanie komunikácie na sociálnych sieťach,
  – správa sociálnych sieti organizácie,
  – vytváranie, navrhovanie, vedenie štatistík pre potreby organizácie,
  – propagácia organizácie,
  – návrh a realizácia verejných informačných kampaní zvyšujúcich úroveň tolerancie v spoločnosti,
  – participácia na výskumoch, príprava dotazníkov pre potreby výskumu.

  Požiadavky na uchádzača

  – Stredoškolské vzdelanie v oblasti: knihovníctva, informačných štúdii.
  – Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, v odbore: humanitné vedy (knižničné a informačné štúdia, knižničné a informačné vedy)
  – pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa,
  – výborné komunikačné zručnosti,
  – znalosť PC na pokročilej úrovni
  – znalosť sociálnych sietí,
  – znalosť práce s grafickými programami,
  – aktívny spôsob riešenia problémov;
  – analytické schopnosti,
  – zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, iniciatívnosť, tvorivosť,
  – dobré organizačné schopnosti a systematickosť,
  – znalosť AJ je výhodou.

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Uchádzači/uchádzačky sú povinní/povinné zaslať: štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní do 16. januára 2018 elektronicky na e-mail: info@snslp.sk.

  V súvislosti s výberovým konaním žiadame uchádzačov/uchádzačky o písomné udelenie súhlasu pre SNSĽP so spracovaním a archivovaním osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  SNSĽP si vyhradzuje možnosť pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov/uchádzačky.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Slovenské národné stredisko plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv (NHRI) a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona.
  Na základe svojho mandátu Stredisko monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.
  V rámci poskytovania právnych služieb Stredisko vydáva odborné stanoviská vo veciach diskriminácie, zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, má právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie o poskytnutie informácií o dodržiavaní ľudských práv.
  Stredisko taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti a poskytuje knižničné služby.

  Hlavná oblasť pôsobenia:
  Ľudské práva a základné slobody, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ochrana pred diskrimináciou.

  www.snslp.sk

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  dohodou/ ihneď

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • stredoškolské s maturitou
  • vysokoškolské II. stupňa
  • vysokoškolské I. stupňa

  Názov spoločnosti

  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

  Charakteristika spoločnosti

  Slovenské národné stredisko plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv (NHRI) a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona.
  Na základe svojho mandátu Stredisko monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.
  V rámci poskytovania právnych služieb Stredisko vydáva odborné stanoviská vo veciach diskriminácie, zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, má právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie o poskytnutie informácií o dodržiavaní ľudských práv.
  Stredisko taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti a poskytuje knižničné služby.

  Hlavná oblasť pôsobenia:
  Ľudské práva a základné slobody, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ochrana pred diskrimináciou.

  www.snslp.sk

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Právnické činnosti

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk