Elektromechanik

  0 165

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2098327

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2017-01-11 13:04:50

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Elektromechanik

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Elektrotechnika a energetika

  Popis práce

  Vykonávanie práce pri periodických prehliadkach v plánovanej údržbe a opravách elektrických častí koľajových vozidiel. Odstraňovanie prevádzkových závad v silových obvodoch, ovládacích obvodoch koľajových vozidiel. Oživovanie jednotlivých častí elektrickej výzbroje vozňov. Vykonávanie opráv trakčného reťazca, elektrického vykurovania, predchladzovania, nastavenie predpísaných parametrov, vykonávanie meraní funkčných skúšok elektrickej výzbroje. Vykonávanie prác pri údržbe a opravách železničných dráhových vozidiel s centrálnym zdrojom energie, centrálnym zatváraním dverí, klimatizačného zariadenia a uzatvorených systémov WC. Komplexné nastavenie elektronických systémov.

  Požiadavky na uchádzača

  Komunikačné, koncepčné myslenie, samostatné a rýchle jednanie/rozhodovanie, schopnosť čeliť nepríjemným situáciám, schopnosť adaptácie na zmeny, orientácia na výsledok, tímová spolupráca.
  Komunikačné zručnosti, odovzdávanie a efektívne spracovanie informácie, jasné vyjadrovanie sa, manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť.

  Osobnostné a charakterové predpoklady, vlastnosti a schopnosti:

  Lojálnosť, optimizmus, spoľahlivosť, presnosť, sebadôvera, výkonnosť, pozitívne morálne vlastnosti.

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  Výhody sociálneho programu, zamestnanecké cestovné výhody.

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Zverejnená pracovná pozícia je pre pracoviská:
  Rušňové depo Bratislava hl. a Tupého ul.
  Opravovňa osobných vozňov Bratislava východ na Dopravnej ulici
  Stredisko prehliadok a opráv Bratislava na Tupého a Tomášikovej ul.

  Patové podmienky: ponúkaný plat závisí od priznanej tarifnej triedy a počtu rokov uznanej praxe.

  Kvalifikačné požiadavky: úplné stredné vzdelanie s maturitou elektrotechnického zamerania; alternatíva vyučenie v trojročnom učebnom odbore elektrotechnického zamerania, minimálne 3 roky praxe v príbuznom odbore.

  Požadované doklady k prihláške:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania na zverejnenú pracovnú profesiu,
  • profesijný životopis, vrátane kontaktných údajov,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • ďalšie doplňujúce doklady o dosiahnutej spôsobilosti, certifikáty, osvedčenia atď.
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v znení:

  „Ako dotknutá osoba udeľujem Železničnej spoločnosti Slovensko ,a.s. v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním mojich uvedených osobných údajov, za účelom vyskytnutia sa voľnej pracovnej pozície po dobu nevyhnutnú k ich spracúvaniu.“

  Na osobný pohovor bude uchádzač pozvaný po predložení všetkých požadovaných dokladov a po splnení všetkých požiadaviek. Originál požadovaných dokladov je uchádzač povinný predložiť pri účasti na osobnom pohovore.
  Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov zlikvidované.

  ORGANIZAČNÉ POKYNY

  Prihlásenie: priebežne počas celého zverejnenia ponuky

  Termíny osobných pohovorov: priebežne počas celého zverejnenia ponuky

  Žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu elektromechanik zasielajte na adresu:

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Odbor riadenia ľudských zdrojov
  Regionálne pracovisko Bratislava
  Rožňavská 1
  832 72 Bratislava

  alebo e-mailom na adresu:

  bauerova.zuzana@slovakrail.sk

  Kontaktná osoba:
  Mgr. Mgr. Zuzana Bauerová
  Tel. č. 02/20294409, tel. č. žel.: 920/4409

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  prevádzkovanie železničnej osobnej dopravy

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  podľa dohody

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • stredoškolské bez maturity
  • stredoškolské s maturitou

  Názov spoločnosti

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

  Charakteristika spoločnosti

  prevádzkovanie železničnej osobnej dopravy

  Počet zamestnancov spoločnosti

  5000

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Doprava, logistika

  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk