Auditor

  0 63

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2491273

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2017-04-25 17:56:44

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Asistent audítora
  • Audítor
  • Finančný analytik
  • Interný audítor
  • Risk specialist

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Bankovníctvo
  • Ekonomika, financie, účtovníctvo

  Popis práce

  – Plánovanie, výkon a koordinácia audítorských činností so zameraním na kvalitu a efektívnosť vnútorného kontrolného systému
  – Poskytovanie špeciálnej a mimoriadnej konzultačnej činnosti v súlade so štatútom interného auditu banky
  – Určovanie a hodnotenie rizík preverovaných oblastí podľa metodiky EBG pre prípravu celkového plánu činnosti oddelenia
  – Vykonávanie špecifických systémových úloh vnútorného auditu týkajúcich sa špecializovaných oblastí
  – Stanovovať efektívne a účinné auditorskéekonomické postupy a metódy, vrátane výberu vzorky a informačných technológií, ktoré majú byť využité pri audite určenej činnosti
  – Priebežne vyhodnocovať a zaznamenávať výsledky vykonaných kontrolných činností
  -Pripravovať a vykonávať záznamy a prezentácie o výsledkoch auditu riadiacemu zamestnancovi počas a na konci výkonu štandardizovaných auditov

  Požiadavky na uchádzača

  – prax v auditealebo banková prax výhodou
  – znalosť základných štandardov a štandardov pre výkon auditu, audítorských postupov a metód (IIA) – medzinárodné certifikácie: CIA, CFSA- banking a pod sú výhodou
  – základy v oblasti ekonómie, risku, obchodného a finančného práva, štatistických metód
  – výborné analytické schopnosti a logické myslenie
  – aktívny prístup k tvorbe nových koncepcií, návrhov nových riešení a ich zavádzaniu do praxe
  – schopnosť pracovať efektívne
  – odbornosť, profesionálny prístup a samostatnosť

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  – dynamické a otvorené prostredie
  – podporovanie profesionálneho a osobného rastu
  – výhodné čerpanie bankových a investičných produktov

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Svoje odborné štruktúrované životopisy spolu s motivačným listom zasielajte výhradne e-mailom. Názov pracovnej pozície uveďte v predmete e-mailovej žiadosti.
  Zároveň Vás žiadame o zaslanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste za účelom spracovania pre potreby výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom konaní, budú do 1 mesiaca od zverejnenia ponuky zlikvidované v zmysle uvedeného zákona.
  Ďakujeme všetkým záujemcom o inzerovanú pracovnú pozíciu, kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Moderná personálno-poradenská agentúra, ktorá ponúka sofistikované riešenia pre oblasť riadenia ľudských zdrojov.

  Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  ASAP

  Typ pracovného pomeru

  • plný úväzok

  Dosiahnuté vzdelanie

  • vysokoškolské II. stupňa

  Názov spoločnosti

  Sofisol s.r.o.

  Charakteristika spoločnosti

  Moderná personálno-poradenská agentúra, ktorá ponúka sofistikované riešenia pre oblasť riadenia ľudských zdrojov.

  Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce.

  Počet zamestnancov spoločnosti

  3

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo

  Znalosti

  • Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
  • Počítačové znalosti – používateľ
  • Microsoft Excel – pokročilý
  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk