Asistent (brigáda)

  0 222

  ID ponuky v systéme profesia.sk

  2046110

  Kód jazyka, v ktorom je písana ponuka

  sk

  Dátum zadania pracovnej ponuky

  2015-03-12 12:36:16

  Pozícia zo zoznamu preddefinovaných pozícií

  • Asistent

  Región, v ktorom je pracovná ponuka platná

  Kategória, v ktorej je pracovná ponuka zaradená

  • Administratíva

  Popis práce

  práca na zaujímavých projektoch
  vykonávanie administratívnych prác
  vedenie databázy členov zamestnávateľa
  vedenie evidencie písomností zamestnávateľa
  priama komunikácia s členmi Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu
  administratívna podpora výkonnému podpredsedovi
  organizovanie návštev, porád, seminárov a konferencií
  komunikuje so zahraničnými partnermi zamestnávateľa
  podieľa sa na aktualizácii webovej stránky zamestnávateľa
  zariaďuje formálne náležitosti spojené s pracovnými cestami

  Požiadavky na uchádzača

  znalosť anglického jazyka
  ovládanie práce s internetom (e-mail, www) – pokročilý
  dobré komunikačné schopnosti
  veľmi dobré organizačné schopnosti a pozitívny prístup
  profesionálne a príjemné vystupovanie

  Iné výhody ponúkané zamestnancom

  práca v príjemnom pracovnom kolektíve
  príležitosť aktívne využívať anglický jazyk
  flexibilný pracovný čas
  možnosť získať prácu na plný pracovný úväzok

  Doplňujúce informácie pre kandidáta

  Váš životopis s fotografiou a motivačný list prosím posielajte na emailovú adresu spolocnost@crimjust.sk

  Krátka charakteristika klienta spoločnosti

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, medzi ktorej ciele patrí štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného, podpora inštitúcii a legislatívy v tejto oblasti za účelom väčšej účinnosti ochrany spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní zásad humanizmu a ľudských práv a skúmanie stavu a vývoja kriminality, jej prevencie a kontroly.

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu združuje uznávaných odborníkov z oblasti trestného práva a kriminológie ako z teórie tak aj praxe a je platformou pre prípravu, realizáciu a praktickú aplikáciu v praxi konkrétnych projektov a programov v oblasti trestného práva a kriminológie na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu vytvára priestor podporujúci výmenu skúsenosti a poznatkov v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti trestného práva a kriminológie a to formou aktívneho členstva v medzinárodných organizáciách alebo bilaterálnou spoluprácou s jednotlivými krajinami a vytvára platformu pre spoluprácu s mladými odborníkmi v predmetných oblastiach.

  Pozícia vhodná pre absolventa

  Áno

  Možný dátum nástupu

  po dohode

  Typ pracovného pomeru

  • na dohodu

  Dosiahnuté vzdelanie

  • stredoškolské s maturitou
  • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
  • vysokoškolské II. stupňa
  • študent vysokej školy
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské III. stupňa

  Názov spoločnosti

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu

  Charakteristika spoločnosti

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, medzi ktorej ciele patrí štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného, podpora inštitúcii a legislatívy v tejto oblasti za účelom väčšej účinnosti ochrany spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní zásad humanizmu a ľudských práv a skúmanie stavu a vývoja kriminality, jej prevencie a kontroly.

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu združuje uznávaných odborníkov z oblasti trestného práva a kriminológie ako z teórie tak aj praxe a je platformou pre prípravu, realizáciu a praktickú aplikáciu v praxi konkrétnych projektov a programov v oblasti trestného práva a kriminológie na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

  Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu vytvára priestor podporujúci výmenu skúsenosti a poznatkov v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti trestného práva a kriminológie a to formou aktívneho členstva v medzinárodných organizáciách alebo bilaterálnou spoluprácou s jednotlivými krajinami a vytvára platformu pre spoluprácu s mladými odborníkmi v predmetných oblastiach.

  Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

  Mimovládne organizácie, občianske združenia

  Znalosti

  • Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – aktívne
  • Administratívne a ekonomické znalosti
  • Fakturácia – základy
  • Počítačové znalosti – používateľ
  • Microsoft Excel – pokročilý
  Poslať spoločnosti životopis

  Zdroj: www.profesia.sk