Poľnohospodári so znepokojením vnímajú negatívny vývoj agroobchodu SR

0 654
TASR/Roman Hanc
Bratislava – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) s veľkým znepokojením vníma negatívny vývoj zahraničného obchodu (ZO) SR s agropotravinárskymi výrobkami. Uviedol to pre TASR predseda SPPK Milan Semančík.

Pasívna obchodná bilancia sa nám každoročne od roku 1993 zvyšuje. Napríklad v roku 2015 padol rekord, keď sme dosiahli historicky najvyššie pasívne saldo na úrovni 1,096 miliardy eur. Žiaľ, zmena nenastane ani v roku 2016,“ zdôraznil.

Saldo ZO s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až september 2016 bolo podľa Semančíka totiž záporné, v hodnote 983,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa dokonca zvýšilo o 33,9 %. „A nič nenaznačuje, že by sa na konci roka 2016 mala situácia zlepšiť, práve naopak,“ poznamenal.

V negatívnej obchodnej bilancii dominuje najmä fakt, že dovážame zo 60 % tie výrobky, ktoré sme si v minulosti vedeli vyrobiť my doma na Slovensku,“ upozornil.

Pripomenul, že podľa tzv. zelenej správy, ktorá hodnotila rok 2015, v obchode so spracovanými agrovýrobkami (výrobky s vyššou pridanou hodnotou) Slovenská republika za sledované obdobie dosiahla zápornú obchodnú bilanciu. Vo vývoze prevládali výrobky s nižšou pridanou hodnotou na rozdiel od dovozov, kde prevládali výrobky s vyššou pridanou hodnotou. „V zelenej správe sa doslova píše, že tento trend môže pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, čo sa môže nepriaznivo odzrkadliť na ďalšom negatívnom vývoji salda obchodnej bilancie,“ dodal predseda SPPK.