Policajné vyšetrovanie môže ovplyvniť nárok na úrazové dávky

0 589
Bratislava 25. októbra  – Sociálna poisťovňa sa stretáva s otázkami, či má občan nárok na úrazové dávky, ak havaruje služobným autom. Poškodenie zdravia, ktoré poistenec utrpí pri dopravnej nehode, môže byť považované za pracovný úraz a v jeho dôsledku mu môže vzniknúť nárok na úrazové dávky.

Nárok mu vznikne napríklad v takom prípade, ak bol vyslaný na služobnú cestu alebo vykonáva prácu vodiča z povolania, t. j. úraz utrpel pri plnení pracovných alebo služobných úloh, alebo v priamej súvislosti s ich plnením.

Treba však brať do úvahy skutočnosť, že nárok na úrazové dávky môže ovplyvniť aj výsledok vyšetrovania dopravnej nehody políciou. Ak je poistenec podľa polície vinníkom dopravnej nehody, pri rozhodovaní o nároku na úrazové dávky sa zohľadní rozsah jeho zavinenia na vzniku dopravnej nehody.

„To znamená, že poistencovi môže vzniknúť nárok na úrazové dávky, tie mu však nebudú vyplatené v plnej sume, ale znížené o rozsah jeho zavinenia na vzniku dopravnej nehody. V prípade, ak dopravnú nehodu spôsobí v plnom rozsahu, nárok na úrazové dávky mu nevznikne. To isté platí, ak poistenec havaruje v súkromnom aute, ktoré však na základe dohody so zamestnávateľom využíva na služobné účely,“ vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.