Pokuty za drobnochov neregistrovaných hospodárskych zvierat nezrušia

0 995
Ilustračná snímka. FOTO: TASR – Milan Kapusta

Bratislava – Pokuty pre drobných chovateľov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu, ktorí si nesplnili povinnosť ich registrácie, sa rušiť nebudú. Plénum Národnej rady SR dnes totiž nepodporilo návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti od poslancov ĽSNS, ktorí chceli túto sankciu zrušiť.


Kotlebovci tvrdili, že ich zákon uvoľní byrokratické podmienky a uľahčí domáci chov hospodárskych zvierat. V súčasnosti platná legislatíva kladie podľa ĽSNS na domáci chov neúmerne náročné podmienky. „Nahráva to v prospech najmä veľkovýrobcov mäsa a supermarketom, keďže ľudia si namiesto byrokraticky náročného domáceho chovu produkty živočíšnej výroby radšej kúpia z pultov predajní,“ tvrdili poslanci.

Súčasná právna úprava obsahuje povinnosť každého domáceho chovateľa hospodárskych zvierat registrovať si chov a znášať s tým spojené byrokratické povinnosti. Pri ich nesplnení hrozí domácemu chovateľovi pokuta až niekoľko stoviek eur. Poslanci ĽSNS to chceli zrušiť, pričom do zákona zahrnuli aj maximálny povolený počet zvierat chovaných pre vlastnú spotrebu, ktoré nebude potrebné registrovať. Malo ísť o maximálne päť ošípaných, 50 kusov sliepok, desať husí, kačíc či moriek, 20 králikov alebo zajacov, štyri kusy hovädzieho dobytka, koní, kobýl, mulíc, somárov či mulov, desať kôz, capov, oviec, resp. baranov, a ryby v rybníku do výmery 2500 m2.

Kotlebovcom neprešiel ani návrh novely zákona o dani z príjmov. Cieľom tejto právnej normy bolo zvýšenie finančnej podpory pre viacdetné pracujúce rodiny vo forme zvýšeného a odstupňovaného daňového bonusu, ktorý mal byť závislý od priemernej mzdy. Konečnou ambíciou novely mala byť motivácia pracujúcich rodín k vyššej pôrodnosti.