Poistné na sociálne poistenie treba uhradiť do 8. februára

0 422
Ilustračné foto. FOTO: TASR

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) by si mali v súvislosti s novými vymeriavacími základmi poistného, platnými od januára 2018, zmeniť trvalý príkaz v banke, ak uhrádzajú poistné bankovým prevodom.

Poistné na sociálne poistenie v novej výške treba uhradiť včas do 8. februára 2018 (za január 2018) so správne uvedeným variabilným a špecifickým symbolom. Inak hrozí, že platca sa môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.