Podnikatelia a samosprávy dostanú nové preddavkové platby

0 738
Ilustračné foto. TASR - František Iván

Žilina – Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) bude vzhľadom na nové cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciou sieťových odvetví (ÚRSO) zasielať v najbližších dňoch svojim zákazníkom v segmente podnikatelia a samosprávy nové preddavkové platby na rok 2017. TASR o tom informovala hovorkyňa SSE, a.s., Michaela Krivá.


Pre zákazníkov, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú podľa nej preddavkové platby maximálne na úrovni roku 2016. „Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch podľa veľkosti hlavného ističa pre segment podnikateľov a samosprávy. Preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom skontrolovať a prehodnotiť veľkosť hlavného ističa na odbernom mieste, prípadne si zvýšiť preddavkovú platbu, aby sa vyhli možným nedoplatkom vo vyúčtovacej faktúre. Dohody o preddavkových platbách pre rok 2017, ktoré boli zaslané podľa pôvodného cenového rozhodnutia ÚRSO v mesiaci január, budú stornované,“ uviedla hovorkyňa SSE.

Doplnila, že zákazníkom zo segmentu domácnosti nové rozpisy záloh doteraz nezaslali. „Stredoslovenská energetika tak urobí v najbližších dňoch v zmysle nového cenového rozhodnutia ÚRSO. Pre domácnosti, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú zálohy maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch za hlavný istič (v závislosti od počtu fáz) pre väčšinu sadzieb, podobne ako v iných regiónoch Slovenska. Preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom – domácnostiam skontrolovať a prehodnotiť počet fáz hlavného ističa,“ podotkla Krivá.

Nové preddavkové platby treba zaplatiť

Upozornila, že po doručení nových preddavkových platieb pre podnikateľov, samosprávy, ako aj záloh a vyúčtovaní pre domácnosti sú odberatelia povinní ich v zmysle platnej legislatívy uhradiť. „Táto povinnosť sa týka aj už zaslaných vyúčtovacích faktúr k 31. 12. 2016 pre podnikateľov a samosprávy, nakoľko ide o vyúčtovanie platieb za elektrickú energiu za predchádzajúci rok, na ktoré sa nové cenové rozhodnutie ÚRSO nevzťahuje,“ dodala hovorkyňa SSE.

SSE podľa nej odmieta kritiku za nárast cien elektrickej energie platných pre rok 2017, ktorú jej zákazníci v súčasnosti často pripisujú. „Stredoslovenská energetika je momentálne v porovnaní s inými dodávateľmi výrazne viac poškodená, pretože sa v médiách mylne zamieňa s distribučnou spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). Ide pritom o dve samostatné spoločnosti s veľmi podobným názvom. Spoločnosť SSE je ako dodávateľ elektrickej energie v zmysle legislatívy odčlenená od roku 2007 od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). SSE ako dodávateľ elektrickej energie ovplyvňuje z celkovej ceny elektriny približne len jej jednu tretinu. Táto časť ceny klesla pre rok 2017 približne o 14 % pre domácnosti a 10 % pre podnikateľov. Zvyšok (teda asi dve tretiny) tvoria rôzne regulované poplatky stanovené ÚRSO,“ uzavrela Krivá.