Podľa prieskumu majú zamestnanci problém najmä s bossingom

0 714
Ilustračné foto. TASR - Milan Kapusta

KOŠICE – Odborový zväz KOVO uskutočnil začiatkom tohto roka medzi svojimi členmi i ostatnými zamestnancami na Slovensku prieskum zameraný na podmienky, v ktorých pracujú. Výsledky prezentoval dnes na tlačovej konferencii v Košiciach člen predsedníctva OZ KOVO Ján Šlauka.

Prieskum podľa jeho slov nadväzoval na situačnú správu o hodnotení zamestnaneckého prostredia, ktorú minulý rok pripravila Konfederácia odborových zväzov. „Tá zhodnocovala iba legislatívnu časť v rámci zamestnaneckého prostredia. Naše údaje vychádzali z priamych odpovedí konkrétnych zamestnancov. Rozposielali sme to v rámci svojich štruktúr, ale aj prostredníctvom našej webovej stránky. Žiadal som našich kolegov, aby do prieskumu zapojili členov aj nečlenov odborov, aby to bolo objektívne,“ uviedol Šlauka.

Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 250 zamestnancov z celého Slovenska. Najviac odpovedí prišlo z Trenčianskeho kraja a zo strojárskeho priemyslu. Odpovede dostali aj od zamestnancov verejnej a štátnej správy.

Najväčší problém, s ktorým sa stretli je bossing, čiže šikanovanie zo strany nadriadených. „V rámci odpovedí týkajúcich sa šikanovania na pracovisku, 62,4 percenta odpovedalo, že bossing sa u nich na pracovisku objavuje. Z toho viac ako 65 percent bolo mužov. Čo sa týka mobbingu, bolo to tak narovnako – 47 a 46 percent. Zamýšľal som sa nad tým, prečo je mobbing trocha slabší. Možno je to našou slovenskou mentalitou, kedy sa mobbing alebo šikanovanie medzi kolegami neberie tak vážne. Možnože sa niektoré situácie nevyhodnocujú ako mobbing,“ skonštatoval Šlauka.

Ďalší problém, na ktorý poukázal i prieskum, je podľa jeho slov to, že zamestnávatelia nie sú ochotní rešpektovať založenie odborovej organizácie. „S tým sa stretávam aj ja v praxi. Často sa so mnou stretnú zamestnanci, sú ochotní rokovať, ale následne už nie, lebo zamestnávateľ im povedal, že nechce odbory vo firme,“ povedal Šlauka.

Výsledky prieskumu chcú prezentovať tým, ktorí majú na starosti tvorbu legislatívy, ale aj zamestnávateľom. Tým chcú vysvetliť, že odborové organizácie nie sú strašiaci, ktorí im chcú zhoršovať hospodárske výsledky, ale že sú to ich zamestnanci, ktorí si len vytvorili nejakú organizáciu alebo skupinu, ktorá prezentuje požiadavky zamestnancov.