Podiel živnostníkov platiacich poistné z minimálneho základu klesá

0 736
Ilustračné foto. TASR/Henrich Mišovič

BRATISLAVA – Podiel samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré si platia poistné na starobné poistenie len z minimálnych vymeriavacích základov (VZ), v minulom roku opäť poklesol.

Tento klesajúci trend eviduje Sociálna poisťovňa už viac rokov po sebe. Kým napríklad ešte v roku 2012 tvoril tento podiel SZČO platiacich si starobné poistenie z minimálnych VZ zo všetkých SZČO 86,87 %, v roku 2013 to bolo 86,83 %, v roku 2014 už len 80,38 % a v minulom roku bol 74,42 %.

V absolútnych číslach to znamená, že priemerný počet SZČO, ktorí odviedli v roku 2015 poistné na starobné poistenie z minimálneho VZ bol 141.416, pričom vlani to bolo 190.017.

TASR informovala Sociálna poisťovne.