Pod rast HDP sa podpísalo zvýšenie domáceho aj zahraničného dopytu

0 675
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka rast. Podpísal sa pod to rast domáceho, ale aj zahraničného dopytu. Skonštatovala to na dnešnej tlačovej konferencii predsedníčka Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Benkovičová.

„Objem hrubého domáceho produktu (HDP) sa v 2. štvrťroku tohto roka medziročne zvýšil v bežných cenách o 3 % a v stálych cenách sa zrýchlila dynamika jeho rastu medziročne na 3,2 %. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnom očistení tvorba HDP reálne vzrástla o 0,8 %,“ priblížila Benkovičová.

Štatistici pritom zaznamenali rast zahraničného aj domáceho dopytu. „Zahraničný dopyt sa zvýšil o 4,4 % a domáci dopyt o 4,7 %, čo bol najrýchlejší medziročný rast od 2. štvrťroka 2011,“ skonštatovala Benkovičová.

Rozhodujúcim faktorom rastu domáceho dopytu bola podľa jej slov vyššia tvorba hrubého kapitálu o 12,1 %, tvorba fixného kapitálu sa zvýšila o 10 %. „Konečná spotreba verejnej správy sa zvýšila o 4,1 % a konečná spotreba domácností o 2,3 %. Vzrástla aj spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich prevažne domácnostiam o 3,4 %,“ vyčíslila Benkovičová.

V druhom kvartáli tohto roka pritom rast zaznamenalo aj viacero odvetví. „Výkonnosť národohospodárskych odvetví meraná hrubou pridanou hodnotou vzrástla v 2. štvrťroku 2015 medziročne o 2,6 %,“ doplnila Benkovičová s tým, že vývoj ovplyvnil rast v stavebníctve, informačných a komunikačných činnostiach a v priemysle.„Pridaná hodnota sa znížila len vo finančných a poisťovacích činnostiach a v pôdohospodárstve. Pozitívny trend sme zaznamenali aj pri vyššom výbere čistých daní z produktov, a to o 9,4 %,“ uviedla Benkovičová.

Na Slovensku v 2. štvrťroku klesala medziročne aj nezamestnanosť a rástla zamestnanosť. Zamestnanosť medziročne stúpla na 2,7 %. „Počet pracujúcich sa tak v absolútnom vyjadrení zvýšil o 63.200 osôb na takmer 2,4 milióna osôb,“ doplnila Benkovičová. Podľa jej slov medzi odvetvia s najvyšším podielom na celkovej zamestnanosti patril priemysel a obchod. „Medziročné zvýšenie počtu pracujúcich ovplyvnil najmä priemysel,“doplnila.

Na Slovensku pritom pribudlo aj viac podnikateľov, a to o 1,4 % na 364.300 osôb. „Bolo to predovšetkým spôsobené rastom počtu podnikateľov bez zamestnancov. Počet podnikateľov so zamestnancami klesol o 2 %,“uviedla Benkovičová.

Miera nezamestnanosti sa medziročne znížila na 11,2 %. „Pozitívne je, že vývoj na trhu práce bol ovplyvnený aj znížením počtu osôb nezamestnaných dlhšie ako jeden rok na 201.300 osôb. Podiel tejto kategórie nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti tvoril 65,9 %, čo bolo o dva percentuálne body menej ako v 2. štvrťroku 2014,“ dodala Benkovičová s tým, že počet krátkodobo nezamestnaných, teda do jedného roka, sa znížil o 10.500 ľudí na 104.100 osôb.