Počet pracujúcich Chorvátov na Slovensku sa v roku 2014 zdvojnásobi

0 720
TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 13. januára (TASR) – Ku koncu roka 2014 bolo na Slovensku zamestnaných 377 Chorvátov. Väčšinou mali títo zamestnanci ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie, nižšie stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Vyplýva to z Informácie o dopadoch otvorenia trhu práce SR pre občanov Chorvátskej republiky za rok 2014, ktorú dnes vzala na vedomie vláda. Na rokovanie kabinetu ju predložil minister práce Ján Richter (Smer-SD).
Občanom Chorvátskej republiky sa vstupom krajiny do Európskej únie (EÚ) v polovici roka 2013 otvorili aj pracovné možností v členských krajinách vrátane Slovenska. V januári 2014 bolo na Slovensku zamestnaných celkovo 180 Chorvátov. „Väčšinu z toho tvorili občania s úplným stredným odborným vzdelaním, pričom druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili občania s bližšie neurčeným vzdelaním a tretiu najpočetnejšiu skupinu občania s nižším stredným odborným vzdelaním,“ uvádza ministerstvo práce v materiáli.

V ďalších mesiacoch sa počet zamestnaných Chorvátov na území Slovenska každomesačne zväčšoval, a to až do septembra 2014, kedy dosiahol 402. „V októbri 2014 došlo k minimálnemu poklesu zamestnaných občanov Chorvátskej republiky, čo sa prejavilo vo výslednom čísle 399. Najviac zamestnaných občanov Chorvátskej republiky na území SR bolo v novembri 2014, konkrétne 428,“ priblížil rezort práce.

Stúpajúcu tendenciu počas celého roka malo zamestnávanie pracovníkov z Chorvátska s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Kým na začiatku roka bolo na Slovensku zamestnaných 10 takýchto osôb, na konci roka ich bolo už 39.

Zvýšil sa aj počet pracujúcich žien z tejto krajiny. „Kým v januári 2014 bolo zamestnaných 10 žien z celkového počtu občanov Chorvátska, v decembri 2014 ich bolo 93. Podobne aj zamestnávanie mužov malo stúpajúcu tendenciu, a to od začiatku roka 2014 zo 169 až do septembra 2014 na 402, pričom v ďalších mesiacoch až do decembra 2014 malo naopak klesajúcu tendenciu, ustáliac sa na hodnote 377,“ doplnilo ministerstvo práce.

Zároveň skonštatovalo, že v roku 2014 došlo k nárastu počtu občanov Chorvátskej republiky zamestnaných na území SR o 197 osôb, teda o viac ako dvojnásobok v porovnaní so začiatkom roka 2014, čo však nemalo žiadny negatívny vplyv na vývoj na trhu práce. Najväčší nárast zamestnancov z tohto štátu bol zaznamenaný v profesiách ako pracovníci v službách, obchode, operátori a montéri strojov a zariadení, pričom k miernemu poklesu v porovnaní so začiatkom roka došlo v odvetví kvalifikovaní pracovníci a remeselníci.

Minister práce má každoročne vyhodnocovať a monitorovať vývoj situácie na trhu práce až do roku 2020.„Možno konštatovať, že s ohľadom na stupeň hospodárskeho rozvoja oboch krajín, Slovenská republika nepredstavuje cieľovú destináciu za prácou pre občanov Chorvátskej republiky a vstup krajiny do EÚ ani s odstupom času nespôsobuje závažné problémy na trhu práce v Slovenskej republike,“ dodalo v správe ministerstvo práce.