Počet nezamestnaných v Prešovskom kraji klesol

0 905
Ilustračné foto. TASR - Edmund Orzsik

PREŠOV – V Prešovskom kraji klesol v prvom polroku 2015 počet nezamestnaných. Oproti prvým šiestom mesiacom roku 2014 ich bolo v tomto roku v kraji menej o 4200, čo predstavuje pokles o 5,9 %.

V prvom polroku 2015 bolo v Prešovskom kraji podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) 66.600 nezamestnaných. Miera nezamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívneho obyvateľstva, dosiahla v 1. polroku 2015 hodnotu 17 % a medziročne sa znížila o 0,9 percentuálneho bodu. Uviedla to Zuzana Šoltisová z prešovského pracoviska Štatistického úradu SR.

V rámci krajov SR najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v prvom polroku tohto roku 55.500. Najmenej nezamestnaných vykazoval Bratislavský kraj, iba 18.500 osôb. Nezamestnanosť medziročne klesla vo všetkých krajoch, pričom najvýraznejší pokles v rámci krajov SR bol v Žilinskom – o 22,2 %, a v Košickom kraji – o 18,7 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti mali Prešovský (17 %) a Banskobystrický kraj (16,3 %). Miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji prevyšovala priemer za SR o 5,2 percentuálneho bodu.

Podľa metodiky VZPS je za nezamestnaného považovaná osoba, ktorá v sledovanom období nemala žiadnu platenú prácu, aktívne si ju hľadá a je schopná nastúpiť do práce do dvoch týždňov.