Počet brigádujúcich študentov sa od januára zvýšil takmer o 10.000

0 704

Bratislava 31. mája  – Počet dohôd študentov-brigádnikov aj v súvislosti so začínajúcim obdobím letných brigád od začiatku roka postupne stúpa. Kým ku koncu januára 2017 Sociálna poisťovňa evidovala celkom 57.665 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poistenia a 22.003 dohôd s dôchodkovým poistením, k 30. aprílu sa ich počet zvýšil o 4555 bez dôchodkového poistenia a o 5278 s dôchodkovým poistením.

Ak príjem študenta z dohody o brigádnickej činnosti presiahne hraničnú sumu 200 eur, vznikne mu dôchodkové poistenie aj v prípade, že požiadal o výnimku z platenia poistného. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.“ Informoval TASR Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Všetky informácie o povinnostiach brigádujúceho študenta aj o uplatnení výnimky sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne v časti Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného.