Počas PN možno zmeniť miesto pobytu cez sviatky len so súhlasom lekára

0 920
Ilustračná snímka. FOTO: TASR/AP

Bratislava – Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dávky nemocenské, že zmeniť miesto pobytu zaznamenané v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti môžu len so súhlasom ošetrujúceho lekára.

Platí to všeobecne a platí to aj počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Len ošetrujúci lekár môže na základe zdravotného stavu práceneschopnej osoby povoliť zmenu miesta jej pobytu. Zmenu zaznamená do zdravotnej karty pacienta a vyznačí ju tiež v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Poberateľ nemocenského je následne povinný sám oznámiť túto zmenu pobočke Sociálnej poisťovne. Adresu nového pobytu oznámi písomne oddeleniu lekárskej posudkovej činnosti v tej pobočke poisťovne, v ktorej bol evidovaný do zmeny pobytu.

Počas práceneschopnosti je poistenec povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určuje ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Poistenec je povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom môže byť vždy uvedená len jedna adresa.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.