Počas horúčav musia firmy upraviť pracovný čas aj pitný režim

0 475
Ilustračné foto. FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava – Zmena pracovného času či zabezpečenie pitného režimu. Tieto povinnosti majú firmy počas aktuálnych letných horúčav. Svojim zamestnancom musia zabezpečiť vhodné pracovné prostredie, aby nebolo ohrozené ich zdravie. Nariaďuje im to platná legislatíva.

Firma je povinná na vlastné náklady zadovážiť pitnú vodu, ktorá musí byť dostupná priamo na mieste výkonu práce. Nielenže musí byť zdraviu neškodná, no mala by mať čo najnižší obsah cukru. Dôvod je hlavne ten, že sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. V bežných teplotných podmienkach preto stačí i pitná voda z vodovodu. Ak taká k dispozícii nie je, náhradou môže byť balená voda.

„Vykonávanie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľov. Tí sú povinní zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru,“ skonštatovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ľuďom pracovné podmienky tak, aby neohrozovali ich zdravie. To zahŕňa aj chladenie, vetranie a tienenie na pracovisku. „Pracovné podmienky zamestnancov musia byť zabezpečené tak, aby nebola prekračovaná únosná tepelná záťaž na pracoviskách, na ktorých nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záťaže z technológie, ako aj na iných pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 stupňov Celzia,“ doplnila Drobová.

Pri zvýšenej záťaži teplom musia zamestnanci dostať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ako aj ochranný odev. „Zamestnávateľ musí mať na pamäti, že vysoké teploty môžu viesť k únave a k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci, čo by mohlo negatívne ovplyvniť aj bezpečnosť práce,“ priblížil Národný inšpektorát práce (NIP).

Pri prácach vonku môže byť vhodným opatrením úprava pracovného času, napríklad posunutím začiatku pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie prestávky v práci počas najväčších horúčav, alebo aj skrátenie pracovnej doby.

Letné horúčavy sa však netýkajú iba robotníckych pracovníkov, ale aj ľudí pracujúcich v administratíve. „Pre zlepšenie ich pracovných podmienok môže zamestnávateľ realizovať niektoré z technických opatrení zabraňujúcich prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná prevádzkových a administratívnych priestorov. Možností je viacero, či už použitím žalúzií, alebo roliet, zabezpečením klimatizácie, prípadne zvýšením cirkulácie vzduchu vetraním alebo ventilátormi,“ dodal NIP.