Po materskej sa pred nástupom do práce treba z poistenia odhlásiť

0 713
Bratislava 9. mája  – Matky, ktoré sú prihlásené v Sociálnej poisťovni (SP) z dôvodu starostlivosti o dieťa a začnú pracovať, teda vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca alebo povinne poistenej SZČO, je ich povinnosťou odhlásiť sa v SP z dôchodkového poistenia poistenca štátu. Rovnako sa to týka aj iných zárobkových činností, napríklad aj dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Za poistencov štátu platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Ak sa neodhlásia, má to dosah aj na postupovanie príspevkov do 2. dôchodkového piliera. V čase, keď dôchodkové správcovské spoločnosti zasielali výpisy z osobných dôchodkových účtov o nasporených prostriedkoch, zaznamenávala poisťovňa viaceré sťažnosti práve takéhoto typu. Sporitelia upozorňovali na skutočnosť, že už niekoľko mesiacov im poisťovňa príspevky nepostupuje. Väčšinou však išlo práve o sporiteľky, ktoré sa po nástupe do zamestnania po rodičovskej dovolenke z dôchodkového poistenia neodhlásili, takže im SP postupovala príspevky za rovnaké obdobie dvakrát. Príspevky štátu boli preto postúpené neoprávnene. Po zistení tejto skutočnosti im postupovanie príspevkov do 2. piliera pozastavila, a to až dovtedy, kým im príspevky postúpené navyše nezúčtuje.

Odhlásiť sa z dôchodkového poistenia poistenca štátu je potrebné v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu do 8 dní od začatia vykonávania zárobkovej činnosti prostredníctvom tlačiva – Registračný list fyzickej osoby a v záhlaví krížikom označiť políčko odhláška a políčko FO, za ktorú platí štát,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.