P.BALÁŽ: Európsky oceliarsky priemysel smeruje k zániku

0 1256

Bratislava (TABLET.TV) – Podľa Baláža EÚ dopláca na to, že sa nepoučila z krízy v roku 2008 a neprispôsobila sa zmenám na svetových trhoch komodít, ktoré reagovali na spomalenie ekonomického rastu v Číne.

„Pri výrobe ocele pokles dopytu po uhlí znamenal zlacnenie výrobných nákladov tých krajín, ktoré uhlie dovážali. Najväčším dovozcom je práve Čína. Ďalej klesol dopyt po čínskej oceli v Ázii, a tak hľadala iné odbytištia. Našla ich v Európe, kde je cena ocele vyššia, lebo je nastavená na vysoké dotácie uhlia, vyššie platy a dopyt automobilového priemyslu,“ zdôraznil Baláž.

Pre európskych výrobcov je lacnejšia oceľ výhodou, pretože aj finálny výrobok je lacnejší, a preto sú konkurencieschopnejší na medzinárodných trhoch. „To všetko smeruje k zániku oceliarskeho priemyslu v Európe. Európa je veľmi drahá a v takýchto odvetviach, ako je oceliarstvo, nemôže komerčne preraziť pri lacnejšej konkurencii. Jej výhoda je inde, v kvalitnej vede, výskume a ich výsledky musí komerčne využívať,“ dodal Baláž s tým, že ročne sa vo svete vyrobí 1,6 miliardy ton ocele, z toho polovica pochádza z Číny. Podiel Európy v rámci svetového oceliarskeho priemyslu je 10%, čiže nie je až taký významný hráč.