Oslobodenie od odvodu za odňatie pôdy pre významnú investíciu sa zruší

0 566
Bratislava 6. decembra – Oslobodenie od odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy pre významnú investíciu sa zruší. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v dôvodovej správe k novele nariadenia, ktoré má v stredu (7. 12.) schváliť vládny kabinet.

Návrh nariadenia vlády sa predkladá z dôvodu potreby vypustenia paragrafu 4, písmena g) týkajúceho sa oslobodenia od odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ak ide o stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, v sume najmenej 1 miliardy eur investičných nákladov a jej realizáciou sa vytvorí najmenej 2000 nových pracovných miest,“ spresnil agrorezort.

Európska komisia vyjadrila svoje obavy nad existenciou a aplikáciou uvedeného ustanovenia ako opatrenia údajnej neoprávnenej štátnej pomoci narúšajúceho hospodársku súťaž. MPRV SR sa preto po podrobnej analýze prípadu rozhodlo paragraf 4, písmeno g) z nariadenia vlády vypustiť, a to aj po predchádzajúcej konzultácii s dotknutými subjektmi – Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Dátum nadobudnutia účinnosti je podľa MPRV SR navrhnutý tak, aby bola čo najskôr odstránená príčina obáv a pochybností Európskej komisie.