Oravec bol opäť zvolený za prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska

0 932
Na snímke prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Oravec.

Bratislava – Delegáti na dnešnom výročnom Sneme Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) v Bratislave opätovne zvolili do funkcie prezidenta ZPS Jána Oravca. Následne schválili priority svojich aktivít na budúci rok.

Okrem iného budú pôsobiť na obmedzovanie nedomyslených zásahov do slobody podnikania, často zavádzané pod zámienkou ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, ochrany zamestnancov či pozitívnej diskriminácie. Svoje aktivity zamerajú aj na snahu o zníženie celkového finančného zaťaženia podnikania, ako aj na zvýšenie tlaku na tých, ktorí dane neplatia. Taktiež budú minimalizovať selektívnu podporu vybraných podnikateľských subjektov alebo odvetví z prostriedkov daňových poplatníkov.

Za dôležité považujú zoštíhlenie verejného sektora a zníženie verejných výdavkov, ako aj modernizovanie verejného sektora a racionalizáciu jeho štruktúry. V rámci svojich možností budú pôsobiť na zásadné obmedzenie zneužívania sociálneho systému. Vyplácanie dávok bez práce podľa podnikateľov posilňuje závislosť na podpore a udržiava ich prijímateľov v pasci chudoby.

Taktiež budú požadovať zákaz nadpráce úradníkov pri preberaní legislatívy Európskej únie (EÚ) a v legislatívnych pravidlách vlády explicitne zadefinovať zákaz ísť nad rámec požiadaviek EÚ, zákaz zvyšovať sankcie a preberať povinnosti vyplývajúce z legislatívy EÚ v skoršom termíne, ak by to malo poškodiť podnikateľské prostredie na Slovensku.