Odvodový úver za rok podporil 6900 pracovných miest v 224 firmách

0 402

Bratislava 17. marca (TASR) – Odvodový úver sa za rok fungovania ukázal ako úspešný nástroj, pretože prispel k udržaniu pracovných miest, najmä v malých a stredných firmách. „Odvodový úver bol schválený 224 firmám, ktoré zamestnávajú viac ako 6900 ľudí. Môžeme konštatovať, že za toto obdobie bolo vďaka odvodovému úveru podporených takmer 7000 pracovných miest,“ uviedol dnes na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Radko Kuruc. Za rok fungovania boli schválené úvery za 15,9 milióna eur.

Rezort financií podľa neho vyčlenil na odvodový úver sumu 6 miliónov eur, ktoré pokrývajú záruky, ako aj bonifikáciu k úrokovej sadzbe. „Keďže Slovenská záručná a rozvojová banka využíva úvery z vlastných zdrojov a používa pritom pákový efekt, tak celkový balík vyčlenený na tento produkt predstavoval sumu 22 miliónov eur,“ vyčíslil Kuruc.

Pripomenul, že hlavným cieľom odvodového úveru bolo a naďalej je podporiť zamestnanosť v malých a stredných podnikoch, teda v takých zdravých firmách, ktoré sa dostali do problémov pre pokles dopytu v dôsledku krízy. „Chceli sme zabrániť prepúšťaniu ľudí, čo by viedlo k nárastu výdavkov štátu, a to jednak na podporu v nezamestnanosti, respektíve na dávky v hmotnej núdzi,“ poznamenal štátny tajomník.

Na dočerpanie tohto druhu úveru zostáva v SZRB podľa slov jej generálneho riaditeľa Dušana Tomašeca suma približne 6 miliónov eur. „Priemerná výška poskytnutého odvodového úveru bola približne 71.000 eur, teda naozaj sa podporujú malé a stredné podniky,“ doplnil. Tento typ úveru sa najviac poskytoval firmám v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Odvodový úver mal byť podľa Tomašeca programom krátkodobého charakteru – na udržanie zamestnanosti. „V súčasnosti však vidíme trend stabilizácie a zlepšovania. To, či by sa z tohto mal stať trvalý nástroj, je na diskusiu s ministerstvom financií. Z pohľadu SZRB by bol záujem o jeho poskytovanie, pretože zdroje na krytie takýchto úverov sú,“ podčiarkol.

Splatnosť odvodového úveru je tri roky, pričom v prvom roku nespláca klient istinu ani úrok. Po uplynutí prvého roku poskytovania sa podľa Kuruca vyhodnotí prípadná delikvencia firiem pri splácaní a zistí sa aj ďalší záujem podnikateľov o tento druh podpornej schémy.