Oddnes sa mení maximálna výška dávky v nezamestnanosti

0 746

Bratislava  – Kým výška dávky v nezamestnanosti priznanej do 30. júna 2016 môže dosiahnuť v mesiaci, ktorý má 31 dní maximálne sumu 874,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní sumu 846,30 eura, od 1. júla 2016 to bude v mesiaci, ktorý má 31 dní suma 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní suma 871 eur.

Zvýšenie maximálnej sumy dávky súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu, pre výpočet ktorého sa od 1. júla 2016 berie do úvahy už všeobecný vymeriavací základ za rok 2015, do 30. júna 2016 sa bral do úvahy ešte všeobecný vymeriavací základ za rok 2014.

Od 1. júla 2016 je maximálny denný vymeriavací základ vo výške 58,0603 eura. Do tohto dátumu platí maximálny denný vymeriavací základ vo výške 56,4165 eura.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nový maximálny denný vymeriavací základ sa týka len dávok v nezamestnanosti priznaných po 30. júni 2016. Suma dávky v nezamestnanosti sa vypláca po celé podporné obdobie v rovnakej výške, teda vo výške, v ktorej bola priznaná. To znamená, že na už priznané dávky v nezamestnanosti zmena maximálneho denného vymeriavacieho základu vplyv nemá.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.