Oddnes majú dôchodcovia nárok na minimálny dôchodok

0 779
Ilustračné foto. TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava – Vyše 75.000 dôchodcov s najnižšími penziami majú oddnes nárok na minimálny dôchodok. Nárok naň bude mať ten, kto platil minimálne 30 rokov dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek. Mesačná suma minimálneho dôchodku pre rok 2015 je vo výške 269,50 eura.

Poslanci Národnej rady SR 16. júna tohto roka prelomili prezidentovo veto a opätovne schválili novelu zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zaviedol minimálny dôchodok. Právna norma stanovila, že sa bude zvyšovať s každým ďalším odpracovaným rokom. Kto bol napríklad dôchodkovo poistený 40 rokov, jeho minimálny dôchodok v budúcom roku by mal predstavovať 311,10 eura.Nové pravidlá minimálneho dôchodku sa vzťahujú na poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ako aj invalidného dôchodku bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ľudia s nárokom na minimálny dôchodok ho budú po novom poberať len z jednej inštitúcie, a to zo Sociálnej poisťovne (SP). Nebudú musieť osobitne žiadať o jeho vyplácanie. „Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne SP z vlastnej iniciatívy a tých, ktorí majú naň nárok, bude informovať,“ uviedol hovorca SP Peter Višváder.

Tým poberateľom, ktorým sa vypláca dôchodok 1. júla 2015 a ktorí by na základe údajov evidovaných SP mohli splniť podmienky nároku na minimálny dôchodok, bude najneskôr do 31. augusta 2015 zaslaná písomná výzva na preukázanie ďalších rozhodujúcich skutočností, ako napríklad doby poistenia získanej v cudzine alebo výšky dôchodku vyplácaného z cudziny.

Po doručení vyplnenej výzvy a preukázaní rozhodujúcich skutočností poisťovňa do 60 dní rozhodne o nároku a výške minimálneho dôchodku. Dôchodky sa zvýšia spätne od 1. júla 2015, pričom doplatok bude poberateľovi poukázaný spolu s prvou výplatou dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok.

Minimálny dôchodok sa bude valorizovať ako životné minimum, a to vždy k 1. januáru daného kalendárneho roka. Pri 30 odpracovaných rokoch rezort práce stanovil koeficient pre určenie minimálneho dôchodku vo výške 1,36-násobku životného minima. Percentuálna výmera životného minima sa bude zvyšovať za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia od 31 rokov do 39 rokov o 2 percentuálne body (p.b.) a od 40 odpracovaných rokov o 3 p.b.

Zároveň sa ale tento minimálny dôchodok bude krátiť ľuďom, ktorí si sporia v druhom dôchodkovom pilieri. A to podľa rovnakých zásad, ako sa znižuje dôchodok takéhoto človeka v prvom pilieri. Zároveň sa bude pri posudzovaní dôchodku a určovaní minimálneho dôchodku brať do úvahy len dôchodok z prvého piliera.

Do zákona o sociálnom poistení sa zavádzajú aj nové právne inštitúty, akými sú vyrovnávací príplatok a minimálny dôchodok a rozširuje sa okruh poistencov štátu o kategóriu ohrozeného a chráneného svedka.

Rezort práce vyčíslil, že zavedenie minimálneho dôchodku sa dotkne 75.392 dôchodcov. Zároveň ministerstvo práce počíta s tým, že dôchodcovia by už nemali byť odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi.