Odborári: Platy by sa nemali zvyšovať len učiteľom

0 1036
Bratislava – Platy by sa nemali zvyšovať len pedagogickým zamestnancom, ale všetkým ľuďom pracujúcim vo verejnej správe. Poslancov Národnej rady (NR) SR na to vyzýva Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Parlament sa totiž už na nadchádzajúcej schôdzi bude zaoberať novelou zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Jej účelom je zvýšenie tarifných platov učiteľov v regionálnom aj vysokom školstve od septembra tohto roka o 6 %.

„Vyzývame poslancov NR SR, aby pri schvaľovaní zákona zobrali do úvahy všetky okolnosti dopadov a argumenty a schválili zvýšenie stupníc platových taríf pre všetkých zamestnancov verejnej správy, vrátane zamestnancov v štátnej službe,“ uviedol v správe pre médiá prezident KOZ SR Jozef Kollár.

K zvýšeniu platov učiteľov sa vláda zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení. KOZ SR však upozorňuje na to, že vládny kabinet sa zaviazal aj k prijatiu opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa odstránili diskrepancie medzi minimálnou mzdou a nastavením minimálnej výšky tarifného platu, za účelom zefektívnenia systému, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu a kariérneho postupu.

KOZ SR preto predložila zasadnú pripomienku, aby sa navýšenie týkalo všetkých zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa predmetného zákona. „Sme totiž presvedčení, že ďalšia atomizácia odmeňovania zamestnancov verejnej správy vyvoláva pochybnosti a vysiela zlý signál pre štátnych a verejných zamestnancov, ktorí s takýmto postupom vyslovujú veľkú nespokojnosť,“ uviedol Kollár s tým, že diskriminačný charakter takého postupu by sa takto mohol prejaviť a týkať napríklad pedagogických zamestnancov v pôsobnosti samosprávy.

Konfederácia preto naďalej trvá na tom, že je potrebné vyriešiť problematiku odmeňovania všetkých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. „Tarify v platových stupniciach, ktoré sú prílohami zákona, sú hlboko pod zákonom stanovenou minimálnou mzdou,“ tvrdí Kollár. Z tohto dôvodu KOZ SR požaduje zvýšenie platových taríf vo všetkých platových stupniciach, ktoré sú súčasťou zákona o 6 %, a to od 1. septembra tohto roka.

Odborári upozornili tiež na to, že doteraz pri rokovaniach nevyužili štrajk. „Sme presvedčení, že vzájomne korektný trend sociálneho dialógu sa udrží aj v ďalšom období, ale na strane druhej nemôžeme byť nečinní, ak bude v odmeňovaní opätovne uprednostňovaná len jedna skupina zamestnancov. Takýto prístup budeme vnímať prinajmenšom ako nespravodlivý a určite budeme zvažovať kroky, akou formou nespokojnosť prejavíme,“ avizoval Kollár.