Od začiatku roka do konca novembra zbankrotovalo už 4415 ľudí

0 618
Ilustračné foto.

V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 773 osobných bankrotov. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., (CRIF SK), od začiatku roka do konca novembra zbankrotovalo 4415 obyvateľov Slovenskej republiky.

 

„Od nadobudnutia účinnosti novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazným spôsobom zmenila podmienky osobného bankrotu, bolo najviac rozhodnutí o oddlžení, okrem mesiaca august, vydaných v Banskobystrickom kraji. V novembri sme tu zaznamenali až 220 osobných bankrotov,“ približuje Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, až na jednu výnimku boli všetky osobné bankroty v novembri 2017 vyhlásené podľa novelizovanej právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu si zvolilo 760 dlžníkov a možnosť splátkového kalendára využilo 12 z ich celkového počtu. V minulom mesiaci súdy rozhodli o oddlžení 750 občanov (97 %) a 23 fyzických osôb podnikateľov (3 %).

V novembri 2017 najviac ľudí zbankrotovalo v Banskobystrickom kraji s 220 osobnými bankrotmi, nasleduje Žilinský kraj so 110 osobnými bankrotmi. Najmenej ľudí zbankrotovalo v Bratislavskom – 44 a v Trnavskom kraji – 39.

„Nakoľko v Trnavskom kraji ešte stále nie je zriadená pobočka Centra právnej pomoci, predpokladáme, že viacerých dlžníkov z tohto kraja vybavujú pobočky Centra právnej pomoci v susediacich regiónoch. Nízky počet osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom kraji nepripisujeme menšiemu počtu dlžníkov, ktorí potrebujú riešiť svoju finančnú situáciu prostredníctvom osobného bankrotu, ale kapacitnými možnosťami Centra právnej pomoci a príslušného súdu,“ upozorňuje Marková.

Z celkového počtu osobných bankrotov v novembri 2017 zbankrotovalo 486 mužov (62,87 %) a 287 žien (37,13 %). Najväčšou skupinou dlžníkov so 142 osobnými bankrotmi sú muži vo veku 30 – 39 rokov, medzi ženami je najviac, 85 bankrotov, vo vekovom intervale 40 – 49 rokov. Z celkového počtu dlžníkov, ktorí zbankrotovali v novembri 2017, malo 5,30 % vysokoškolské vzdelanie.

TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.