Od 1. júla majú mať dôchodcovia zaručený minimálny dôchodok

0 1012

Nárok naň má mať ten, kto minimálne 30 rokov platil dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek. Mesačná suma minimálneho dôchodku pre rok 2015 má byť 269,50 eura.

Bratislava – Dôchodcom na Slovensku má byť od 1. júla tohto roka vyplácaný minimálny dôchodok. Nárok naň má mať ten, kto minimálne 30 rokov platil dôchodkové poistenie a dovŕšil dôchodkový vek. Mesačná suma minimálneho dôchodku pre rok 2015 má byť 269,50 eura. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce, ktorý dnes schválila vláda.
„Minimálny dôchodok je inštitút, ktorý je skôr typický pre ľavicovo orientované vlády. Chceme ním garantovať, že človek, ktorý pracuje a má odpracovaných niekoľko rokov, sa nemôže prepadnúť do sociálnej siete. Bude však dostávať minimálny dôchodok, ktorý je vždy vyšší ako to, čo dostával predtým,“ spresnil na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR jej predseda Robert Fico (Smer-SD).

Nové pravidlá minimálneho dôchodku sa majú vzťahovať na poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ako aj invalidného dôchodku bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Rezort práce vyčíslil, že jeho zavedenie sa dotkne 75.392 dôchodcov.

Ministri majú diskutovať aj o novele zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na jej základe budú bezpečnostných technikov vzdelávať tiež fyzické osoby.

Súčasné znenie zákona obmedzuje poskytovanie vzdelávania bezpečnostných technikov len na právnické osoby a vylučuje z tejto služby fyzické osoby. Rezort práce chce tento stav odstrániť. Novelou zároveň reaguje na požiadavku Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby Európskej komisie.

Vláda tiež preberie opozičný návrh na odvolanie ministra hospodárstva Pavla Pavlisa. Dnes sa v tejto súvislosti uskutoční mimoriadna schôdza parlamentu. Kabinet s návrhom na vyslovenie nedôvery Pavlisovi nesúhlasí. Poukazuje na viaceré rozporuplné vyjadrenia opozičných zákonodarcov a vníma to ako ďalší pokus zdiskreditovať členov vlády, a tým aj celú vládu na základe vykonštruovaných a nepodložených dôvodov.

Na program 147. schôdze sa dostala dlho pripravovaná a kritizovaná celoštátna stratégia ľudských práv. Napriek množstvu odborných podujatí a diskusií sa nepodarilo odstrániť všetky rozpory v niektorých bodoch. Fórum pre verejné otázky (FVO) naďalej upozorňuje na to, že pripravené dokumenty majú veľa obsahových a formálnych nedostatkov. Stratégii podľa FVO chýba spoločenský konsenzus na to, aby mohla byť skutočným prínosom pre úroveň ľudských práv na Slovensku.

Rezort diplomacie bude informovať o tom, ako pokračuje proces brandingu Slovenska. Cieľom vytvorenia a implementácie jednotnej značky Slovenska je zvýšiť atraktivitu krajiny pre zahraničných záujemcov o oblasť cestovného ruchu, zlepšiť podmienky na prilákanie zahraničných investícií, podporiť export slovenských výrobkov na svetové trhy a podporiť domácu celospoločenskú diskusiu o identite krajiny.

Kabinet bude diskutovať aj o pozičnom dokumente Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law), ktorý v pondelok (16.2.) odovzdali iniciátori premiérovi Robertovi Ficovi s cieľom využiť tento materiál pri príprave Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu. Štrnásť podnikateľských asociácií, zamestnávateľských združení a obchodných komôr vytvorilo širokú odbornú koalíciu, ktorá sa vlani venovala otázkam fungovania Slovenska ako právneho štátu. Zámerom iniciatívy Rule of Law je reagovať na existujúce problémy legislatívneho procesu, vysokú mieru korupcie a neuspokojivý stav justície.