Od 1. júla 2018 sa zvýši maximálna výška dávky v nezamestnanosti

0 631
TASR/AP

Od 1. júla 2018 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti o viac ako 40 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci už bude jej maximálna výška predstavovať 972,30 eura. Doteraz to bolo 925,50 eura a v 30-dňovom kalendárnom mesiaci sa dávka zvýši na 941 eur, doteraz to bolo 899,60 eura.

Ako informoval TASR Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne (SP), zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2017. Všeobecný vymeriavací základ je vždy 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorý zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Na základe týchto údajov ho potom na svojom webe zverejňuje SP. Od 1. júla 2018 je tak maximálny denný vymeriavací základ vo výške 62,7288 eura (do konca júna 2018 je to 59,9672 eura). Výška dávky v nezamestnanosti na deň pritom podľa zákona o sociálnom poistení predstavuje 50 % denného vymeriavacieho základu.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nový maximálny denný vymeriavací základ sa týka len tých dávok v nezamestnanosti, ktoré bude priznávať po 30. júni 2018. Suma dávky v nezamestnanosti sa vypláca počas celého podporného obdobia v rovnakej výške, teda vo výške, v ktorej bola priznaná. To znamená, že na už priznané dávky v nezamestnanosti nemá zmena maximálneho denného vymeriavacieho základu žiaden vplyv a budú sa tak vyplácať v nezmenenej výške.