Obdobie splátkového kalendára sa predĺži na 24 mesiacov

0 514
TASR/AP

Viac dlžníkov voči Sociálnej poisťovni (SP) bude môcť požiadať o splátkový kalendár. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka.

 

Po novom sa predlžuje obdobie splátkového kalendára, na ktoré môžu byť povolené splátky dlžných súm, a to z 18 na 24 mesiacov. Dlžník si ho po splnení podmienok dohodne v príslušnej pobočke poisťovne.

Povolenie splátok sa umožní aj dlžníkom, ktorí už nie sú aktívnymi odvádzateľmi poistného. Ide o prípady, kedy zamestnávateľ prestal zamestnávať, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe zaniklo povinné poistenie.

Podľa SP tieto zmeny budú znamenať lepšie podmienky pre dlžníkov. Budú si totiž môcť splatenie dlžných súm rozložiť na dlhšie časové obdobie, a tým si aj znížiť výšku mesačnej splátky.

V roku 2016 využilo splátkové kalendáre 890 ľudí, od začiatku tohto roka do konca septembra ich využilo 597 ľudí.

Z údajov SP vyplýva, že eviduje v súčasnosti približne 124.000 dlžníkov. „Zmena podmienok splátkového kalendára je tak príležitosťou, aby oň požiadal širší okruh dlžníkov,“ predpokladá poisťovňa.