O zvýšenie dôchodku na úroveň minimálneho od 1. júla netreba žiadať

0 582
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 17. mája (TASR) – Od 1. júla 2015 zvýši Sociálna poisťovňa (SP) dôchodky na úroveň minimálneho dôchodku automaticky, bez osobitnej žiadosti na minimálny dôchodok už pri priznaní starobného dôchodku. Bez žiadosti bude poisťovňa posudzovať zvýšenie invalidného dôchodku na minimálny dôchodok, keď poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek.

Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa, okrem iného zavádza minimálny dôchodok. Cieľom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencom, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek a počas väčšiny svojho pracovného života vykonávali zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Za týmto účelom SP zvýši na sumu minimálneho dôchodku starobné dôchodky a invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku tým poberateľom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky tak, aby suma ich dôchodku alebo úhrnu dôchodkov bola vyššia ako suma životného minima. Podmienkou účinnosti novely je ešte podpis prezidenta republiky a jej uverejnenie v Zbierke zákonov.
Starobné dôchodky a invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku dôchodcu zvýši Sociálna poisťovňa aj vtedy, ak takýto dôchodok už vyplácala k 1. júlu 2015. O nároku SP rozhodne z úradnej moci bez žiadosti po zistení rozhodujúcich skutočností. Poisťovňa písomne osloví koncom augusta 2015 tých dôchodcov, ktorí by na základe údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou mohli spĺňať zákonom určené podmienky na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok, a poskytne informáciu, ako preukázať rozhodujúce skutočnosti na nárok na minimálny dôchodok, najmä sumu dôchodku vyplácaného z cudziny, dĺžku obdobia dôchodkového poistenia získaného v cudzine a podobne.