O zvýšenie dávky materské netreba žiadať

0 752
Ilustračné foto. FOTO: TASR/BYE

Bratislava – Od mája 2017 sa zvýši dávka materské zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Zmenu zákona o sociálnom poistení schválila Národná rada SR.

Sociálna poisťovňa zvýši materské mamičkám a ostatným skupinám poistencov, ktorí spĺňajú nárok na jej priznanie, automaticky zo zákona. Nemusia si teda podávať osobitnú žiadosť. Nemocenské dávky sú splatné mesačne pozadu, preto zvýšená suma materského bude vyplatená prvýkrát v júni 2017 za máj 2017.

Zvýšenie dávky materské sa bude týkať nielen tých, ktorým nárok na materské vznikne po 30. apríli 2017, ale aj tých, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. májom 2017 a bude trvať aj po 30. apríli 2017. Sociálna poisťovňa týmto poberateľom výšku dávky prepočíta bez žiadosti.

Maximálna výška materského pri 31-dňovom mesiaci od mája dosiahne 1350 eur.

Materské sa bude zvyšovať u všetkých skupín poistencov – zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, aj dobrovoľne nemocensky poistených osôb.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.