O zmenu poukazovania dôchodku na účet možno požiadať písomne

0 1113

Bratislava – Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zaznamenala zvýšený počet žiadostí a otázok dôchodcov týkajúcich sa zmeny poukazovania dôchodku z jedného účtu v banke na iný účet. Dôchodcovia nevedia, ako postupovať, prípadne si pôvodný účet zrušia ihneď po podaní žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne, čo však nie je správne.

O zmenu účtu, na ktorý chcú dostávať dôchodok, môžu požiadať písomne, prostredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Toto tlačivo je k dispozícii v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne (Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava), vo všetkých pobočkách poisťovne a aj vo všetkých bankách, s ktorými má Sociálna poisťovňa uzatvorenú zmluvu. Tlačivo sa tiež nachádza na webovej stránke poisťovne v časti Dôchodkové poistenie – Formuláre. Vyplnenú, podpísanú a bankou potvrdenú žiadosť je potrebné doručiť ústrediu Sociálnej poisťovne v origináli.

„Zároveň odporúčame, aby si dôchodcovia pôvodný bankový účet zrušili až vtedy, keď im Sociálna poisťovňa zašle písomné oznámenie o vykonaní zmeny výplaty dôchodku na nový účet. Poisťovňa im totiž dôchodok na nový bankový účet začne vyplácať najneskôr od tretieho mesiaca po doručení takejto žiadosti. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku a jej oneskoreniu,“ radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.