O uplatnenie inštitútu vyslania musí zamestnávateľ požiadať

0 631
Ilustračná snímka. FOTO. TASR/AP

Bratislava – Zamestnanci alebo dohodári pracujúci v zahraničí podliehajú v rámci sociálneho poistenia legislatíve tej krajiny, v ktorej pracujú.

Iná situácia však nastane, keď zamestnanec pracuje pre slovenského zamestnávateľa v krajinách Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska a zamestnávateľ chce, aby takýto zamestnanec bol aj počas výkonu práce v zahraničí sociálne zabezpečený na Slovensku. Vtedy si musí zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni (SP) uplatniť výnimku – tzv. inštitút vyslania.

O uplatnenie inštitútu vyslania musia zamestnávateľ a zamestnanec požiadať príslušnú pobočku SP, v ktorej je zamestnávateľ zaregistrovaný na platenie poistného. Po vyplnení potrebných informácií odovzdajú pobočke Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne i v každej jej pobočke.

Ak zamestnávateľ o vyslanie nepožiada, odvádza poistné na sociálne zabezpečenie za vyslaného zamestnanca v zahraničí tamojšej inštitúcii sociálneho zabezpečenia a tamojšej inštitúcii zdravotného poistenia.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach uplatnenia inštitútu vyslania zamestnanca na prácu do zahraničia, keďže môžu nastať rôzne situácie vyslania, na ktoré sa uplatňujú rôzne postupy, poskytuje zamestnávateľom každá pobočka SP.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.