O štátnu službu sa môžete uchádzať cez elektronické výberové konanie

0 1412
Ilustračná snímka. FOTO: TASR/AP
Bratislava – Na výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest sa môžu ľudia prihlásiť aj elektronicky. Od 1. júna tohto roka tak môžu spraviť prostredníctvom modulu „Výberové konania“ na portáli open.slovensko.sk.
„Na tomto portáli sa nachádzajú všetky výberové konania, ktoré sú aktuálne vyhlásené, ako aj tie, pri ktorých už bolo ukončené prihlasovanie alebo boli zrealizované,“ priblížili z Úradu vlády SR.

Zavedenie tohto systému prispeje podľa úradu k väčšej transparentnosti pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a zjednoduší sa proces prihlasovania na výberové konanie.

Od 1. júna 2017 totiž nadobudol účinnosť nový zákon o štátnej službe, ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. „V súvislosti s registrom výberových konaní vyvinula Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) v spolupráci s Úradom vlády SR modul s názvom Výberové konania,“ dodali z ÚV SR.

Tento modul zároveň umožňuje príslušným služobným úradom elektronickú administráciu celého procesu výberového konania. Uchádzač o štátnu službu sa môže prihlásiť buď po autentifikácii tak, že sa prihlási na portál open.slovensko.sk prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, alebo bez autentifikácie tak, že sa na portál neprihlási, teda zostane v takzvanom anonymnom režime.