Nulové riziko nesplácania záväzkov má na Slovensku 4,31 % samospráv

0 545
Ilustračné foto. FOTO: TASR

Bratislava – Slovak Credit Bureau, s. r. o., ktorý analyzuje hospodárenie slovenských municipalít už od roku 2007, opätovne hodnotil ich bonitu prostredníctvom modelu i-rating, tentoraz za rok 2016. Výsledkom hodnotenia je pridelenie jedného z ôsmich ratingových stupňov (A, B+, B, B-, C+, C, C-, D) jednotlivým samosprávam na základe vyhodnotenia miery veriteľského rizika. 


„Podmienkou pridelenia ratingového stupňa sú údaje za trojročné obdobie, preto bol za rok 2016 príslušný ratingový stupeň pridelený 2898 samosprávam z celkového počtu 2927, čo predstavuje 99,01 %. Najvyšší stupeň A, t. j. nulové riziko nesplácania záväzkov v budúcnosti, dosiahlo 4,31 % samospráv, naopak, najhoršie hodnotenie D dostali tri samosprávy, ktoré boli počas roka 2016 v nútenej správe, a to Martin, Ladomirová a mestská časť Bratislava – Devín, ktorá sa v nútenej správe nachádza už od roku 2005,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak CreditBureau (CRIF SK).

Najvyšší podiel (39,44 %) majú samosprávy s nízkym veriteľským rizikom (stupeň B-). Bratislava, hlavné mesto, a mesto Košice majú pridelené stredné riziko (stupeň C+).

Podľa Markovej prispeli dobré výsledky hospodárenia samospráv a nimi zriadených rozpočtových organizácií za rok 2016 k tomu, že až 68,46 %, t. j. 1984, ich bolo zaradených medzi také, pri ktorých hrozí od nulového po nízke riziko neuhrádzania svojich záväzkov (stupne A až B-).

Najlepšie obstáli samosprávy v Bratislavskom kraji, v ktorom do tejto skupiny patrí až 82,56 % z nich a naopak, najmenej (61,34 %) ich je v Nitrianskom kraji. Zo 79 okresov má najväčší podiel samospráv bez rizika okres Bratislava V (25 %) a Partizánske (22,73 %), takmer bez rizika okres Košice III (50 %) a takmer bez rizika je aj Bratislava I (Staré Mesto). Najviac samospráv s veľmi nízkym rizikom je v okrese Turčianske Teplice (65,38 %) a s nízkym rizikom v okrese Košice IV (83,33 %). Naopak, najvyšší podiel samospráv s vysokým rizikom je v okresoch Medzilaborce (21,74 %) a Banská Štiavnica (21,43 %).

Všetky samosprávy v okresoch Košice I, II, III, IV a Bratislava I (Staré Mesto) patria do skupiny takmer bezrizikových alebo veľmi nízko, resp. nízkorizikových samospráv. Viac ako 90 % ich je v okresoch Turčianske Teplice (96,15 %), Zvolen (96,00 %), Námestovo (95,83 %), Banská Bystrica (92,86 %), Partizánske (90,91 %) a Martin (90,70 %). Naopak, najmenší podiel, iba 26,09 %, je takýchto samospráv v okrese Medzilaborce.

TASR informovala spoločnosť Slovak Credit Bureau.