NR SR schválila novelu katastrálneho zákona

0 602
Na ilustračnej foto strom uprostred zožatého poľa s kukuricou. Foto: TASR/AP

Novelu katastrálneho zákona, ktorá obsahuje aj kroky súvisiace s realizáciou projektu Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností, v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Návrh z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zohľadňuje tiež procesy v elektronizácii katastra nehnuteľností.

Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho informačného systému, ktorý vytvorí plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb katastra pre verejnosť, štátnu správu a samosprávu, uvádza sa v dôvodovej správe. Ďalej pôjde aj o poskytovanie informácií prostredníctvom elektronických služieb na informatívne a právne účely.

Novela reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností. Rozširuje okruh prípadov, keď bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte, definuje tzv. inú oprávnenú osobu, zaoberá sa návrhom na začatie konania v elektronickej podobe či poskytovanie údajov z katastra v listinnej a elektronickej podobe.